Kysely: Sairaanhoitaja edelleen luotettujen kärjessä

Sairaanhoitajan ammatti on viidenneksi luotetuin Valittujen Palojen 26 ammatin listalla.

Kuvateksti
Sairaanhoitaja oli nyt sijalla 5, kun ammattien luotettavuutta kysyttiin. Kuva: Petri Blomqvist

Suomalaisen luotto sairaanhoitajaan on yhä horjumaton. Valittujen Palojen vuosittain teettämässä tutkimuksessa sairaanhoitajan ammatti oli jälleen tänäkin vuonna kärkiviisikossa.

Sairaanhoitajaan luottaa suuressa määrin tai melko paljon 92 prosenttia vastaajista.

Valittujen Palojen brittiläisellä Wyman Dillon -tutkimuslaitoksella teettämästä laajassa vuosittaisessa tutkimuksessa tiedustellaan haastateltavien luottamusta eri ammattien edustajiin.

Kärjessä ovat entiseen tapaan palomiehet, joihin luottaa suuressa määrin tai melko paljon 97 prosenttia vastaajista. Apteekin henkilöstöllä vastaava luku on 95 prosenttia. Käsityöläiseen ja lentäjään luottaa suuressa määrin tai melko paljon 93 prosenttia.

Lääkäriin luottamusluku on 89 prosenttia suomalaisista, poliisin 88 prosenttia ja opettajan 87 prosenttia.

Vähiten luottamusta nauttii puhelinmyyjä, johon sanoi luottavansa 9 prosenttia vastaajista. Poliitikkoihin luottaa 10 prosenttia vastaajista eli luottamus on samaa tasoa kuin vuotta aiemmin tehdyssä tutkimuksessa. Vuonna 2002 poliitikkoihin luotti vielä 13 prosenttia vastaajista.

Ammattiyhdistysjohtajaan luottaa 32 prosenttia vastaajista, kun vuosi sitten luku oli 36 prosenttia. Toimittajaan luottaa 39 prosenttia vastaajista, kun luku vuosi sitten oli 43 prosenttia.

Tutkimus toteutettiin viime vuodenvaihteessa. Siihen vastasi 2 124 henkilöä. Kyselyn otos poimittiin Valitut Palat / CIL Suomi Oy:n asiakasrekisteristä. Tulokset painotettiin iän ja sukupuolen mukaan väestöä vastaavaksi. Tutkimuksen virhemarginaali on enintään 3,1 prosenttiyksikköä.

 Haastateltaville esitettiin seuraava kysymys. ”Kuinka paljon luotat seuraavien ammattien edustajiin Suomessa?” Kysymyksen perässä oli valmiiksi lueteltuna 26 ammattia. Haastateltavia pyydettiin valitsemaan kunkin ammatin kohdalla jokin seuraavista vaihtoehdoista: suuressa määrin, melko paljon, en kovin paljon, en lainkaan.

Heihin suomalaiset luottavat eniten (luottamusprosentti), suluissa tulos vuosi sitten:

1. Palomies 97 (97)

2. Apteekin henkilöstö 95 (96)

3. Käsityöläinen 93 (94)

4. Lentäjä 93 (95)

5. Sairaanhoitaja 92 (95)