Kysin teho-osaston hoitohenkilöstö: Jousi viritetty liian tiukalle

Kysissä teho-osaston hoitohenkilöstö kieltäytyy venymästä loputtomiin. Työnantaja on uhannut hätätyön teettämisellä.

Kuvateksti
Kysin teho-osaston ja päivystyksen henkilöstö peräänkuuluttaa riittävää henkilöstömitoitusta. Kuva: Kuopion yliopistollinen keskussairaala

Kuopion yliopistollisen sairaalan teho-osaston hoitohenkilöstön mukaan hoitotyötä tehdään vajaamiehityksellä, mikä voi johtaa potilasturvallisuuden vaarantumiseen.

Tämä käy ilmi kirjeestä, jonka hoitohenkilöstö lähetti sairaalan johdolle ja medialle 1. elokuuta.

Kirjeessä kerrotaan, että työnantaja lupasi toukokuussa teholle neljä uutta toimea ensiavuksi, mutta nämä toimet siirrettiin saman tien akuuttisijaisvälitykseen. Uudet sijaisetkaan eivät toisi nopeaa ratkaisua. He olisivat riittävän päteviä toimimaan itsenäisesti vasta noin vuoden päästä, mikäli saisivat olla yhtäjaksoisesti teholla oppimassa.

Hoitohenkilöstön mukaan työnantaja on ehdottanut kevään aikana korvaaviksi toimenpiteiksi ylitöinä tehtävää varallaoloa. Se tarkoittaisi töitä pienemmällä palkalla kuin talossa tällä hetkellä maksetaan.

– Uhka on ollut myös lomien perumisesta tai hätätyön teettämisestä, jolloin hoitajan on pakko suostua työmääräykseen. Henkilökunnan vajaamiehitys ei kuitenkaan täytä hätätyön kriteerejä, kertoo ammattiosaston varapuheenjohtaja Katri Mäkipanula.

Koska sijaisia on liian vähän, päivystyksen ja teho-osaston hoitohenkilöstö on noudattanut keväästä lähtien suunniteltuja työvuoroja. Jatkuva työvuorojen vaihtelu ja ylityöt johtivat siihen, että hoitohenkilöstö alkoi uupua ja sairauspoissaolot lisääntyä.

Yhtenä tekijänä tilanteen kärjistymiseen ovat työnantajan toteuttamat organisaatiomuutokset, joita Kysin tehyläiset vastustivat jo keväällä 2016. Järjestelyssä hoitohenkilöstön määräaikaiset ja sisäiset sijaiset siirrettiin hoitotyönpalveluyksikköön. Tätä järjestelyä toteuttivat aikaisemmin vuodeosastot, poliklinikat ja Naistenkeskus ja vuodenvaihteesta teho ja päivystys.

Keskeistä järjestelyssä on se, että osa henkilökunnasta on osaston osastonhoitajan alaisuudessa ja osa palveluyksikön alaisuudessa.  Ammattiosaston puheenjohtaja Sirpa Humaloja päätteli huhtikuussa 2016 Tehy-lehdelle, että näin työnantaja tavoitteli säästöjä vähentämällä määräaikaisia, kun perusosastoilla vedetään miehitys minimiin.

Kysin päivystyksen hoitohenkilöstö on kannellut päivystyksen tilanteesta Itä-Suomen aluehallintovirastoon (avi) kirjelmöityään asiasta ensin sairaalan johdolle. Avi on ilmoittanut antavansa vastauksia tässä kuussa.