Kysin vastasyntyneiden teho-osastolle vauvamyönteisyyssertifikaatti

Kysin vastasyntyneiden teho-osaston kaikilla hoitajilla on imetysohjaajakoulutus.

Kuvateksti
Imetyksen tukeminen perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen. Sen mukaan lapsella on oikeus parhaaseen mahdolliseen ravitsemukseen.
Kuva: iStock

Kysin vastasyntyneiden teho-osasto on saanut Maailman terveysjärjestö WHO:n kansainvälisen vauvamyönteisyyssertifikaatin.

Sertifikaatin myöntää Suomessa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos auditoinnin jälkeen. 

Tunnustus on ensimmäinen yliopistosairaalayksikön saama Neo-BFHI-sertifikaatti Suomessa. Lyhenne Neo-BFHI tulee sanoista Baby-friendly Hospital Initiative for Neonatal Wards.

Vastasyntyneiden teho-osastojen kansainvälinen vauvamyönteisyysohjelma on WHO:n ja Unicefin vuonna 2015 käynnistämä terveyden edistämisen toimintaohjelma.

Sertifikaatti edellyttää, että yksikössä noudatetaan WHO:n määrittelemiä perhekeskeisiä, imetystä edistäviä periaatteita ja koko henkilökunta toimii yhtenäisesti niiden mukaisesti. 

Sertifikaatin keskeisenä edellytyksenä on se, että myös sairaalahoidossa pyritään ja päästään täysimetykseen. Äidinmaidon korviketta tai luovutettua äidinmaitoa käytetään vain lääketieteellisestä syystä tai perheen niin päättäessä.

Kysissä vastasyntyneiden teho-osastolla imetyksen tuki ja ohjaus pyritään räätälöimään perheen tarpeiden mukaan. Tukea ja ohjausta imetykseen annetaan koko hoitojakson ajan ja myös kotiutumisen jälkeen.

Kaikilla osaston hoitajilla on imetysohjaajakoulutus. Myös kaikki vastasyntyneitä hoitavat lastenlääkärit suorittavat WHO:n ja Unicefin lääkäreille suunnatun koulutuksen.

"Tunnustuksen saaminen on vaatinut kaikkien ammattiryhmien yhteistyötä, asenteiden ja työtapojen muutosta ja eritoten tutkimusnäyttöön pohjautuvien, ennustetta parantavien hoitokäytäntöjen vakiinnuttamista käyttöön", sanoo osastonhoitaja Anne Vartiainen.

Kysin vastasyntyneiden teho-osastolla vastasyntynyttä ei eroteta vanhemmasta. Synnytyksen jälkeen äiti ja vauva hoidetaan samassa perhehuoneessa. Äidin ja vauvan katkeamaton yhdessä olo on myös edellytys imetyksen onnistumiselle.

"Vanhempien antama varhainen ihokontakti ja kenguruhoito ovat tärkeä osa lapsen hoitoa, ja tutkimuksien mukaan ne nopeuttavat vastasyntyneen toipumista, edistävät kasvua ja imetyksen onnistumista sekä lyhentävät sairaalahoidon kestoa", sanoo osastonylilääkäri Ulla Sankilampi.

Suomessa on käytössä kolme vauvamyönteisyysohjelmaa. Ne on tarkoitettu synnytyssairaaloille vastasyntyneiden teho- ja tarkkailuosastoille ja muille lastenosastoille sekä neuvoloille.

Vauvamyönteisyyssertifikaatteja on Suomessa aiemmin myönnetty Seinäjoen keskussairaalalle, Tampereen yliopistolliselle sairaalalle, Vaasan keskussairaalalle, Satakunnan Satasairaalalle sekä Lohjan ja Hyvinkään sairaaloille.

4.5. klo 8.19 lisätty tieto, että myös Satakunnan Satasairaalalla on vauvamyönteisyyssertifikaatti.