Laaja kysely sote-palveluista

Miten kohtaavat sote-palvelut ja asiakkaiden tarpeet? Tätä selvittää THL:n palvelututkimus.

Kuvateksti
THL on käynnistänyt FinSote-tutkimuksen. Siinä kysytään eri-ikäisiltä suomalaisilta heidän näkemyksistään sote-palveluista. Kuva: iStock

Pystytkö kävelemään puoli kilometriä levähtämättä? Miten tärkeänä pidät terveysaseman sijaintia? Etsitkö netistä tietoa sairauksista ja pidätkö tietoja hyödyllisinä?

Muun muassa näihin kysymyksiin haetaan parhaillaan vastauksia.

Menossa on laaja kansallinen terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimus. FinSote-nimisen tutkimuksen avulla seurataan väestön hyvinvoinnissa ja terveydessä tapahtuneita muutoksia sekä väestön näkemyksiä sosiaali- ja terveyspalveluista.

THL:n tekemään tutkimukseen on kutsuttu satunnaisotannalla noin 60 000 suomalaista eri puolelta Suomea. Nuorimmat kyselyyn osallistuvista ovat 20 vuotta täyttäneitä.

Tutkimuksen tiedonkeruu on käynnissä maaliskuun loppuun saakka.

– Toivomme, että kaikki kirjeen saaneet ihmiset vastaisivat, sillä sote-palvelujen kehittämiseen tarvitaan kaikenikäisten näkemyksiä. Muut kuin otokseen osuneet eivät valitettavasti voi vastata, vaikka sitäkin on kysytty, kertoo FinSote-tutkimuksesta vastaava tutkija Oona Pentala-Nikulainen.

Tutkimuslomake sisältää kaikkiaan noin sata kysymystä.

Tutkimuksen tulokset julkaistaan THL:n verkkosivuilla ja ne ovat myös maakuntien käytössä niiden suunnitellessa uudistuvia palveluja. Tuloksista ei voi tunnistaa yksittäistä vastaajaa.