Lääkkeet ja alkoholi ovat vanhukselle vaarallinen yhdistelmä

Alkoholin ja lääkkeiden haitalliset yhteisvaikutukset lisääntyvät iän myötä. Tutustu päihdeasiantuntijoiden kokoamaan tietopakettiin.

Kuvateksti
Vanhempana ihmisen keho reagoi alkoholiin toisin kuin nuorempana. Kuva iStock.

Käytettävien lääkkeiden määrä lisääntyy iän myötä ja keho reagoi alkoholiin voimakkaammin. Koska lääkkeiden ja alkoholin haitalliset yhteisvaikutukset lisääntyvät iän myötä, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry on koonnut Tiesitkö tämän lääkkeistäsi ja alkoholista? -tietopaketin. Paketti on suunnattu yli 55-vuotiaille ja heidän läheisilleen ja sisältää tietoa yleisimmin käytetyistä lääkkeistä, joilla on haittavaikutuksia alkoholin kanssa. Etenkin 65–74-vuotiaat käyttävät entistä enemmän alkoholia.

Alkoholi vaikuttaa ikääntyvän ihmisen fysiologiaan voimakkaammin. Ikääntyessä lihasmassa ja sitä myöten veden osuus kehossa pienenee, ja suhteellinen rasvaprosentti kasvaa.

Munuaisten toiminta heikentyy ja maksan pilkkomiskyky vähenee. Muutokset ovat suhteellisesti suurempia miehillä kuin naisilla, koska miehillä lihasmassaa on alun perin enemmän.

– Lääkkeiden ja alkoholin haittavaikutukset liitetään helposti vain tarkoitukselliseen pään sekoittamiseen. Etenkin ikääntyessä, kun lääkkeitä käytetään enemmän, voi aiheuttaa itselleen isoja riskejä, jos käyttää alkoholia tiettyjen lääkkeiden kanssa, sanoo EHYT ry:n aikuistyön päällikkö Antti Hytti.

EHYT ry on käyttänyt Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean ja Lääketietokeskuksen verkkosivuilta löytyviä pakkausselostetietoja. Lisäksi on hyödynnetty Apteekkariliiton asiantuntemusta.