Lääkkeiden valmistus onnistuu osastoilla

Lääkkeen valmistuksen aseptiikassa on osastoilla on parannettavaa.

Kuvateksti
Lääkkeiden laadunvalvonta ja logistiikka ovat osastoilla kunnossa. Kuva: Jaakko Martikainen

Sairaanhoitajat tarvitsevat lisäkoulutusta erityisesti lääkehuoneen oikeaan käyttöön ja puhdistukseen, hanskojen käyttöön sekä desinfiointiin. Lääkkeiden laadunvalvonta ja logistiikka sen sijaan toimivat. 

Tilanne käy ilmi farmasian lisensiaatti Eeva Suvikas-Peltosen väitöstutkimuksesta.

Monet laskimonsisäisesti annettavat lääkkeet vaativat esimerkiksi jauheen liuottamista ja lääkkeen laimentamista ennen annostelua potilaalle. Suurin osa tällaisista toimenpiteistä tehdään sairaaloiden osastoilla.

Lääkkeiden tilaaminen ja lääketilauksen hyväksyminen sekä lääkkeiden säilyttäminen ja hävittäminen hoidettiin sairaalan osastoilla hyvin. Osastojen lääkehuoneet olivat melko hyvin varusteltuja. Osastoilla myös kirjattiin ja käsiteltiin hyvin käyttökuntoon saattamisessa tapahtuneet virheet ja läheltä piti -tilanteet.

– Laadunvarmistukseen oli panostettu, ja osastoilla oli paljon ohjeistuksia lääkkeiden käyttökuntoon saattamiseen, Suvikas-Peltonen toteaa.

Hän on laatinut tarkastustyökalun, jonka avulla voidaan arvioida osastoilla tapahtuvan lääkkeiden käyttökuntoon saattamisen laatua ja saada tietoa osastojen käytännöistä.

Työkalua testattiin Porissa sijaitsevan Satakunnan keskussairaalassa.

Eeva Suvikas-Peltonen väittelee 23. syyskuuta Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnassa aiheesta Lääkkeiden turvallisen käyttökuntoon saattamisen edistäminen sairaaloiden osastoilla