Laboratorioiden kilpailu kiristynyt – Terveystalon näytteet valtaosin Viroon

Työn teettäminen halvemman työvoiman maissa uhkaa myös sote-alaa.

Kuvateksti
Laboratorionäytteet viedään laivalla Tallinnassa toimivaan laboratorioon. Kuva Lehtikuva.

Suomen Terveystalo tutkituttaa valtaosan kliinisistä laboratorionäytteistään Virossa.

Terveystalon yhteistyökumppani Virossa on Synlab International GmbH. Se on Euroopan suurin laboratorioalan yritys, jolla on toimintaa 35 maassa.

Suomeen Synlab saapui 2012. Terveystalolla on ollut sen kanssa sopimus vuodesta 2013. Sitä ennen Terveystalo käytti kotimaisessa omistuksessa olevaa Yhtyneet Medix Laboratoriot Oy:ta.

Kilpailu näkyy Yhtyneet Medix Laboratorioissa, joka siirtyy noudattamaan teollisuuden laboratoriotoimintaa koskevaa työehtosopimusta järjestäydyttyään Palvelualojen työnantajiin. Tehy-lehti uutisoi yrityksen sopimusshoppailusta helmikuussa.

Teollisuuden sopimus on työntekijöille merkittävästi heikompi kuin aiemmin noudatettu Terveyspalvelualan työehtosopimus. Yrityksessä työskentelee noin 160 laboratorioalan ammattilaista.

­– Työn teettäminen halvemman työvoiman maissa uhkaa myös sote-alaa. Tässä on näkyvissä selkeä uhka siitä, että työehtoja pyritään polkemaan, sanoo Tehyn vt. edunvalvontajohtaja Riikka Rapinoja.

­– Työnantajat voisivat miettiä muitakin vaihtoehtoja, kuten paikallista sopimusta, sen sijaan, että siirrytään keinotekoisesti täysin toisen alan työehtosopimukseen.

Terveystalo ei kerro, paljonko näytteiden analysointi Virossa maksaa verrattuna siihen, että ne analysoitaisiin Suomessa.

Suomen Bioanalyytikkoliiton puheenjohtaja Pipsa Allén epäilee, että kilpailun kiristyminen voi aiheuttaa osaamisen polkemista. Väärät positiiviset tulokset voivat johtaa väärään diagnoosiin ja väärään hoitoon. Väärät negatiiviset tulokset johtavat hoitamatta jättämiseen. Kumpikin tilanne voi olla potilaalle kohtalokas.

­– Epänormaalit tulokset voidaan tutkituttaa uudestaan, mutta jos tulokset ovat normaaleja, ei niitä epäillä.

Näytteiden lähettäminen Viroon ei ole sinänsä vaikuttanut Terveystalon laboratoriohenkilökunnan työhön. Kuljetuspalvelu noutaa näytteet kerran tai kahdesti päivässä ja kuljettaa ne laivalla Tallinnaan. Tulokset tulevat yleensä seuraavana päivänä.

Synlab on onnistunut saamaan sijaa Suomessa. Sen liikevaihto lähes kaksinkertaistui vuosina 2013­–2015.

Terveystalon työntekijät analysoivat näytteitä myös vierianalytiikkana ja lähilaboratorioissa. Esimerkiksi tulehdus­arvot, virtsan kemiallinen seula ja nielutulehdukset tutkitaan saman tien itse.

Synlab pyrkii Pohjoismaiden ja Baltian markkinoille, mikä pakottaa kotimaiset yritykset kilpailemaan. Synlab on onnistunut saamaan sijaa Suomessa, sillä sen liikevaihto lähes kaksinkertaistui vuosina 2013­–2015 noin kahdeksaan miljoonaan euroon. Oman ilmoituksensa mukaan se on markkinaosuudeltaan toisena, mikä tarkoitti vuonna 2015 noin 16 prosentin markkinaosuutta.

Tehy-lehti kysyi kliinisten laboratorionäytteiden analytiikasta seitsemältä suomalaiselta terveysalan organisaatiolta. Mukana olivat yksityiseltä sektorilta Aava, Attendo, Diacor, Mehiläinen, Pihlajalinna ja Suomen Terveystalo sekä julkiselta sektorilta Huslab. Kaikki vastasivat kyselyyn. Suomen Terveystalo ja Diacor ovat ilmoittaneet yhdistyvänsä.

Aava, Diacor ja Pihlajalinna ilmoittivat, että niiden näytteet tutkitaan Yhtyneet Medix Laboratoriot Oy:ssa.

Attendolle ulkoistetuilla terveysasemilla näytteet tutkii julkinen sektori.

Mehiläinen tutkii valtaosan näytteistä omassa keskuslaboratoriossaan Helsingissä. Loput analysoi Yhtyneet Medix Laboratoriot. Ulkomailla Mehiläinen tutkituttaa yksittäisiä näytteitä, ja niiden osuus on alle yksi prosentti kaikesta analytiikasta.

Huslab tutkii näytteet omissa laboratorioissaan Uudellamaalla ja Kymenlaaksossa. Eurooppalaiset laboratoriot tekevät yksittäisiä harvinaisia tutkimuksia, joita ei tehdä Suomessa lainkaan.