Lähihoitajille tarvitaan oma loppututkinto

Soveltuvuuskokeen sijaan lähihoitajiksi opiskelevilta voisi edellyttää osallistumista valtakunnalliseen loppututkintoon.

Kuvateksti
Lähihoitajilla voisi tulevaisuudessa olla valtakunnallinen loppututkinto. Kuva iStock

Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa voisi kehittää niin, että se huipentuisi valtakunnalliseen loppututkintoon. Oman ammatillisen osaamisalan lisäksi siinä voitaisiin mitata perusosaamista, joka hankitaan pakollisissa tutkinnon osissa.

Tätä mieltä on Tehyn koulutuspoliittinen asiantuntija Kirsi Coco. Hän arvelee, että loppututkintoa voidaan vastustaa siksi, että jo nyt toisen asteen tutkinnon suorittajat osoittavat osaamisensa oppilaitoksensa tutkintotilaisuuksissa.

– Loppututkinto toisi tasalaatuisuutta osaamiseen. Nyt työelämässä käydään jatkuvaa keskustelua siitä, mistä oppilaitoksesta valmistuu vajaalla osaamisella ja mistä päinvastoin.

Monet sosiaali- ja terveysalan ammatillisen koulutuksen järjestäjät ovat luopuneet tai luopumassa pääsy- ja soveltuvuuskokeista. Perusteluja oppilaitokset ovat hakeneet kustannussäästöistä. Kokeista luopumisen on katsottu johtavan siihen, että opintoihin valitaan alalle soveltumattomia, jotka sitten keskeyttävät opintonsa.

Cocon mukaan alan opintoihin hakevien määrä on niin suuri, että valtakunnallisen valintakokeen järjestäminen olisi todella vaikeaa. Sitä vastoin hänen mielestään pitäisi panostaa siihen, että opiskelijat osoittavat osaamisensa ammattiosaamisen näytöissä tai tutkintotilaisuuksissa.

– Seuranta karsisi ne, joilla on esimerkiksi päihde- tai mielenterveysongelmia.