Lahti maksoi pitämättä jääneet ruokatauot

Työntekijät eivät ehdi pitää yleistyöaikaan kuuluvaa ruokataukoa. Tehyn luottamusmies Piia Ruokosalmi teki ylityön näkyväksi.

Kuvateksti
Puolen tunnin ruokatauko on yleistyöajassa omaa aikaa.

Lahden kaupunki maksoi ylityökorvaukset takautuvasti kaikille pääterveysaseman työntekijöille, jotka olivat pitäneet kirjaa pitämättömistä ruokatauoista. Ne, jotka eivät olleet merkanneet taukoja ylös, jäivät ilman korvauksia. Tapaus on hyvä esimerkki siitä, että luottamusmiehen ohjeita kannattaa noudattaa.

Monella työpaikalla on ongelmia ruokatauon kanssa, koska työnantaja on siirtänyt työntekijöitä muodol­lisesta jaksotyöstä yleistyöaikaan. Muutos on tehty jaksotyöaikauudistuksen yhteydessä, vaikka uudistus ei sitä edellytä.

Jaksotyöajassa ruokaillaan "joutuisasti työn ohessa", mutta yleistyöaikaan kuuluu omalla ajalla pidettävä puolen tunnin ruokatauko. Koska ruokatauko on omaa aikaa, työntekijän pitää pystyä se pitämään. Käytännössä se ei onnistu läheskään kaikilla työpaikoilla.

Kun Lahden pääterveysasema siirtyi yleistyöaikaan, kävi nopeasti ilmi, etteivät työntekijät ehdi syödä omalla ajalla. Terveysasemalla käy paljon monisairaita potilaita, joiden hoito vie aikaa.
– Kysyin esimieheltä, miten toimitaan, kun ruokataukoa ei ehdi pitää. Hänen mukaansa jokaisen on järjestettävä aika ruokatauolle, luottamusmies Piia Ruokosalmi sanoo.

Tehty ylityö pitää tehdä näkyväksi.

Luottamusmies Piia Ruokosalmi

Ruokosalmi otti ruokatauko-ongelman puheeksi luottamusmiesten yhteisessä kokouksessa. Käydyn keskustelun perusteella hän ohjeisti työntekijöitä kirjaamaan kaikki ne kerrat, kun he eivät ole ehtineet pitää täyttä puolen tunnin ruokatuntia.
– Tehty ylityö pitää tehdä näkyväksi.
Ruokosalmi vetosi kirjanpitoon ja vaati työnantajaa maksamaan ylityöt. Aluksi työnantaja yritti painaa asiaa villaisella, mutta Ruokosalmi otti asian esiin yhä uudestaan myös ylemmän johdon kanssa. Lopulta työnantaja suostui maksamaan.

Nykyään puolen tunnin ruokatauko ja potilaskäynnit sovitetaan pääterveysasemalla niin, että ruokatauon ympärille jää riittävästi väljyyttä. Jousto mahdollistaa sen, että tauko toteutuu kokonaisuudessaan ennen seuraavan potilaan tuloa.
– Enää ei haittaa, vaikka potilaan kanssa menisi hiukan enemmän aikaa.

Otsikkoa muutettu 14.6.2016 klo 10.06.