Lapset jäävät vaille mielenterveyden hoitoa – sijoitus kodin ulkopuolelle edessä

Lasten on vaikea saada tarvitsemiaan mielenterveyspalveluja.

Kuvateksti
Lastensuojelun asiakkaina olevat lapset eivät saa tarvitsemiaan mielenterveyspalveluja. Kuva: Lehtikuva / Emmi Korhonen

Lapsia sijoitetaan kodin ulkopuolelle siksi, että heille ei saada järjestettyä tarvittavia mielenterveyspalveluja. Noin kolmasosa lastensuojelun järjestäjistä arvioi Kuntaliiton kyselyssä toimivansa näin. Vajaa puolet suomalaisista asuu kunnissa, joissa näin tapahtuu.

Yhteensä 13 prosenttia vastanneista arvioi, että lasten tarvitsemat mielenterveyspalvelut jäävät useimmiten lapsilta kokonaan saamatta. 49 prosenttia vastanneista arvioi, että tarvittava palvelu on saatavilla, mutta prosessi on vaikea ja vie aikaa.

Kysely tehtiin ensimmäistä kertaa viisi vuotta sitten. Jo tuolloin lasten mielenterveyspalvelujen heikko saatavuus lastensuojeluasiakkaille nousi esiin.

– Kyselyssä ilmenee myös huolta lastensuojelun voimavaroista ja henkilöstön riittävyydestä, sanoo Kuntaliiton erityisasiantuntija Aila Puustinen-Korhonen.

Myönteinen kehitys näkyy moniammatillisen tiimityön lisääntymisenä.  

– Moniammatillinen tiimityö arvioidaan toimivimmaksi tavaksi tehdä lastensuojelutyötä ja sen arvioidaan myös tehokkaimmin vähentävän kuormitusta.

Lastensuojelun kuntakyselyssä on kartoitettu muun muassa viranomaisten tiedonvaihdon ja yhteistyön toimivuutta, palvelujen saatavuutta, lastensuojelun käytössä olevia resursseja ja työn kuormitustekijöitä sekä kuntien lastensuojelun näkemyksiä sote-uudistuksesta.

Kyselyyn vastanneet arvioivat myös, millä tavoin lapsiin kohdistuvien pahoinpitely- ja seksuaalirikosepäilyjen selvittäminen toimii nykyisin.

Kuntakyselyyn vastasi 92,3 prosenttia kaikista Suomen 180 lastensuojelun järjestäjätahoista. Järjestäjät edustavat 278 kuntaa. Kyselyn väestöpeitto on 96 prosenttia.