Liitot: Valtio maksamaan varmennekortti

Työntekijä- ja työnantajaliitot haluavat, että valtio kustantaa yksityisen terveyspalvelualan varmennekortin.

Kuvateksti
Väestörekisterikeskus tuottaa varmenteita kansalaisille, organisaatioille ja terveydenhuoltosektorille. Kuva: Markku Ulander/Lehtikuva

Työnteon perusväline, digitaalinen varmennekortti, ei kuulu työntekijän itse maksettavaksi. Tätä mieltä ovat työntekijöitä edustava Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN ry ja työnantajien Hyvinvointialan liitto. TSN on Erton, Tehyn ja SuPerin yksityissektorin neuvottelujärjestö.

Liitot ehdottavat yhdessä sosiaali- ja terveysministeriölle, että työssä välttämättömän varmennekortin kustannukset katetaan valtion varoista.

Tällä hetkellä osa yksityisen terveyspalvelualan työntekijöistä joutuu maksamaan kortin itse, koska kaikki työnantajat eivät sitä maksa. Kortin maksajaa ei ole laissa määritelty.

Yleensä kortti maksaa 30 euroa, mutta hinta vaihtelee 20-80 euron välillä. Tämä johtuu siitä, että rekisteröintipisteen ylläpitäjä saa periä palveluistaan omia kustannuksiaan vastaavan maksun. Kustannuksia syntyy varmennehakemuksen rekisteröinnistä, valokuvauksesta, varmennekortin ja tunnusluvun luovuttamisesta ja varakortista.

Varmennekortti on henkilökohtainen ammattikortti. Se myönnetään viideksi vuodeksi henkilölle, joka on rekisteröity terveydenhuollon ammattihenkilö.