Masennus altistaa vanhuksen itsemurhalle

Tutkija rohkaisee kysymään vanhukselta suoraan, onko itsemurha käynyt mielessä.

Kuvateksti
Sairaalasta kotiutuminen voi olla monelle vanhukselle vaikea vaihe. Kuva Jari Lifländer.

Vanhusten itsemurhariski on erityisen suuri ensimmäisen kuukauden aikana sairaalasta kotiuttamisen jälkeen. Viidennes vanhusten itsemurhista tehdään tänä aikana. Tämä koskee erityisesti heitä, joilla on masennus tai muu mielenterveyden häiriö ja heitä, joilla on sepelvaltimotauti.

Tampereen yliopiston tutkimuksesta käy ilmi, että suurimmalla osalla itsemurhan tehneistä vanhuksista oli useita somaattisia sairauksia ja mielenterveyden häiriöitä, erityisesti masennusta.

– Kun riskit on tunnistettu, vanhukselta voi kysyä itsemurhan mahdollisuudesta suoraan, toteaa tutkijatohtori Leena Forma Tampereen yliopistosta. Hänen mielestään sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisilla on valmius nostaa asia rohkeasti esiin.

Hieman yli sata yli 70-vuotiasta suomalaista tekee joka vuosi itsemurhan. Yli 80 prosentilla itsemurhan tehneistä oli yhteyksiä sosiaali- ja terveydenhuoltoon kahden viimeisen elinvuotensa aikana.

Itsemurhariskiä ei välttämättä havaittu näiden vanhojen ihmisten asioidessa sosiaali- ja terveydenhuollossa.

– Jatkohoito pitäisi suunnitella ja järjestää huolellisesti, sillä sairaalasta kotiuttaminen on kriittinen vaihe hoidon jatkuvuudelle.

Fyysiset sairaudet ja heikentynyt toimintakyky ovat vanhoilla ihmisillä itsemurhan riskitekijöitä, usein epäsuorasti masennuksen kautta.

– Sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävänä ei ole vain pyrkiä estämään itsemurhia, vaan helpottaa kärsimystä, joka johtaa itsemurha-ajatuksiin. Vanhojen ihmisten masennusta pitäisi hoitaa hyvin, ja kroonisesti sairaille pitäisi olla tarjolla tukea.

Tutkijat käyttivät rekisteriaineistoa, joka sisälsi 316 639 vuosina 1998–2008 yli 70-vuotiaana kuollutta henkilöä. Heistä 0,4 prosenttia oli tehnyt itsemurhan. Tutkijat vertasivat heidän sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttöään kahtena viimeisenä elinvuotena luonnollisesti kuolleiden palvelujen käyttöön vastaavana aikana.

Kun sairastavuus vakioitiin ryhmien välillä, tutkijat havaitsivat, että luonnollisesti kuolleet olivat sairaala- ja pitkäaikaishoidossa kahtena viimeisenä elinvuotena enemmän kuin itsemurhan tehneet. Sairailla palvelujen ulkopuolella olevilla on kohonnut itsemurhariski. 

Tutkimus on osa Yleistyvä pitkäikäisyys ja sosiaali- ja terveyspalvelujen uudet haasteet (COCTEL) -hanketta. Suomen Akatemian rahoittaman tutkimuksen tulokset julkaistiin European Journal of Ageing -lehdessä.