Mehiläinen palkkaa: Johtajia ilman työaikaa

Työehtosopimukset ja työaikalaki saavat Mehiläisellä kylmää kyytiä.

Kuvateksti
Mehiläisen tarjoamat uudet työsopimukset herättävät monia kysymyksiä. Kuvassa näkyvä palkkasumma on muutettu summittaiseksi henkilöllisyyden suojelemiseksi.

Mehiläisen ja Mainio Vireen palvelutalojen johtajat halutaan pois työehtosopimuksen piiristä. 

Palvelutalojen johtajien uusi nimike olisi uudistuneessa organisaatiossa yksikön johtaja. Työnantaja tarjoaa johtajille työsopimusta, joka siirtäisi heidät työaikalain ja työehtosopimusten ulkopuolelle. Vain lomat ja lomaraha määräytyisivät työehtosopimuksen mukaan.

– Olemme pitäneet tärkeänä, että samantasoisissa tehtävissä työskentelevillä on yhtenäiset työehdot. Tästä syystä hallinnon henkilöstölle ja esimiehille on laadittu uudet työsopimukset, sanoo Mehiläisen Hoivapalveluiden liiketoimintajohtaja Niklas Härus.

Tehyn järjestöasiantuntija Arja Tuomisoja pitää tarjottua työsopimusta tyrmistyttävänä.

– Työaikalain ulkopuolelle jääminen ei ole sopimusasia.

Palvelutalon johtajan tehtävät ja vastuut lisääntyisivät, mutta palkka pysyisi samana. Johtajan kokonaispalkka vastaisi lähinnä julkisen puolen osastonhoitajan palkkaa. Lisäksi sopimukseen sisältyvät kovat ehdot salassapitovelvollisuudesta, kilpailu- ja rekrytointikiellosta sekä tekijänoikeusehto, joka koskee henkilön johtajana tekemiä keksintöjä.

– Kyllä työehtosopimus on naisen paras ystävä, kuten STTK:n tasa-arvokampanja muistuttaa, sanoo Tuomisoja.

Mainio Vireen tarjoamat hoiva- ja asumispalvelut yhdistyivät elokuussa Mehiläiseen yrityskauppojen seurauksena. Mehiläisellä ja Mainio Vireellä on yhteensä yli sata hoivapalveluiden toimintayksikköä. Palveluiden piirissä on yli 4 000 asukasta.

Juttua korjattu 17.10. klo 16.40. Lause "Vain lomat määräytyisivät työehtosopimuksen mukaan." muutettu "Vain lomat ja lomaraha määräytyisivät..."