Miehen eläke reilusti suurempi kuin naisen

Naisten työeläke on keskimäärin 600 euroa alhaisempi kuin miesten.

Kuvateksti
Miehen keskimääräinen eläke on satoja euroja enemmän kuin naisen. Kuva iStock.

Sukupuolella on väliä, kun on kyse eläkkeistä. Työeläkejärjestelmässä vanhuuseläkkeelle siirtyneiden keskimääräinen eläke oli 1 771 euroa kuukaudessa. Miehillä se oli 2 036 euroa, mutta naisilla 1 520 euroa kuukaudessa. Eläkkeelle siirtyneiden keskimääräinen eläke oli vajaat 300 euroa suurempi kuin jo eläkkeellä olevien.

Sukupuolten välinen ero oli suuri vanhuuseläkkeelle siirtyneissä ja jo eläkkeellä olevissa. Työeläkkeelle siirtyneiden miesten keskimääräinen vanhuuseläke oli yli 500 euroa suurempi kuin naisilla. Ero eläkkeellä olevien miesten ja naisten välillä oli yli 600 euroa.

– Sukupuolten väliset työeläke-erot ovat suuret, mutta ne ovat kaventuneet. Eron kaventuminen johtuu naisten työurien pidentymisestä, kertoo tilastopäällikkö Tiina Palotie-Heino Eläketurvakeskuksesta.

Kymmenen vuotta sitten vanhuuseläkkeelle siirtyneiden miesten työeläke oli keskimäärin 700 euroa suurempi kuin naisten.

Työeläkejärjestelmässä vanhuuseläkkeelle siirtyi viime vuonna 57 000 ihmistä, mikä on enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Vanhuuseläkkeelle siirtyneiden määrä on yli kaksinkertaistunut kymmenessä vuodessa.

– Ikärakenteen ja varhaiseläkereittien karsimisen lisäksi syynä on parantunut työkyky. Yhä useampi jaksaa töissä vanhuuseläkeikään.

Työeläkkeitä maksettiin 26 miljardia euroa, josta suurin osa, 22,2 miljardia euroa oli vanhuuseläkemenoa. Työkyvyttömyyseläkemenon osuus oli 1,9 miljardia ja perhe-eläkemenon 1,7 miljardia euroa.