Miehiin kohdistuva väkivalta tehtävä tunnistettavaksi

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten osaamista on lisättävä, jotta miehiin kohdistuvaan väkivaltaan osattaisiin suhtautua ennakkoluulottomasti.

Kuvateksti
Miehiin kohdistuvaa väkivaltaa ei aina tunnisteta. Kuva: iStock

Ahdistus, järkytys ja itsevarmuuden heikentyminen. Näillä sanoin kertovat tuntemuksistaan miehet, jotka ovat joutuneet väkivallan kohteiksi.

Miessakit ry:n Väkivaltaa Kokeneet Miehet -hankkeen kyselytutkimuksen mukaan väkivallan kohteeksi joutuminen aiheuttaa miehille monenlaisia haitallisia oireita. Liki puolet kertoi tuntevansa masennusta väkivallan vuoksi. Tulokset vastasivat myös asiakastyössä saatua kokemusta.

Vaiettu väkivalta – Miesten kokema väkivalta sekä mahdollisuus avun hakemiseen ja saamiseen -kyselyyn netissä vastanneista miehistä valtaosa oli joutunut entisen elämänkumppaninsa pahoinpitelemäksi. Koettu väkivalta oli luonteeltaan valtaosin sekä henkistä että fyysistä. Pelkästään henkistä väkivaltaa oli kokenut 14 prosenttia miehistä ja pelkästään fyysistä väkivaltaa seitsemän prosenttia miehistä.

Henkinen väkivalta oli miehen huonommuuden osoittamista, välineellistä väkivaltaa ja yleistä henkistä vahingoittamista. Fyysinen väkivalta oli lyömistä, tavaroilla heittämistä, raapimista ja potkimista.

Väkivaltaa kokeneet miehet olivat ammattilaisten kanssa yhtä mieltä siitä, että miehiin kohdistuvaan väkivaltaa tulisi tehdä tunnistettavammaksi. Merkittäväksi kehittämisehdotukseksi nostettiin viranomaisten ja ammattilaisten osaamisen koulutukseen panostaminen, jotta asiaan osattaisiin suhtautua ennakkoluulottomasti.

Verkkokysely miesten väkivaltakokemuksista toteutettiin Miessakit ry:ssä syksyllä 2016. Kyselyyn vastasi yhteensä 235 yksityishenkilöä, sosiaali- ja terveysalalla työskentelevää tai muuta alan ammattilaista.

Väkivaltaa Kokeneet Miehet -hankkeessa tarjotaan keskusteluapua, neuvontaa ja ohjattua vertaisryhmätoimintaa miehille, jotka ovat kokeneet väkivaltaa kadulla tai kotona. Apu on luottamuksellista ja maksutonta. Lisäksi hankkeessa kerätään tietoa miesten kokemasta väkivallasta.