Nuoret tietävät tupakoinnin tyhmäksi

Tupakan terveyshaitat ovat nuorilla laajalti tiedossa. Myös tupakoivat tietävät niistä.

Kuvateksti
Nuorten hengailukin onnistuu ilman tupakkaa. Kuva: Lehtikuva

Kaverit ja kokeilunhalu ovat syynä nuorten tupakkakokeiluihin. Tupakkaa ei kuitenkaan pidetä coolina, vaan pikemminkin tyhmänä tapana.

Sammuuko savuke, nouseeko nuuska -tutkimuksessa selvitettiin yläkouluikäisten asenteita ja mielikuvia, jotka liittyvät tupakointiin. Lisäksi tutkittiin tupakkatuotteiden käytön sosiaalisia ja nuorisokulttuurisia kytköksiä. Tutkimus tehtiin keväällä 2017. Tutkimus on Nuorisotutkimusseuran ja Syöpäjärjestöjen yhteistyö. 

Savuttomuuden keskeiseksi syyksi nuoret nimesivät muun muassa tupakan pahan hajun, haitallisen vaikutuksen urheilusuorituksiin ja vakavammat terveyshaitat. Tupakoiville keskeisiä syitä vähentää tai lopettaa olivat niin ikään tupakan heikentävä vaikutus urheilusuoritukseen, paha haju, riippuvuus ja vaikutus ulkonäköön, kuten hampaiden kellertyminen.

– Vaikka omasta terveydestä ei aina osata pitää huolta – välillä syödään epäterveellisesti eikä liikuta riittävästi – terveys koetaan tärkeäksi. Ainakin tupakoinnin suhteen tässä on nähtävissä muutosta verrattuna aiempiin sukupolviin, sanoo tutkija Mikko Piispa.

Nuoret olivat myös hyvin yksimielisiä siinä, että tupakoimattomat eivät putoa kaveriporukasta, vaikka olisivat itse pelänneet sitä aiemmin.

Toisaalta nuoret näkivät tupakan liittyvän jossain määrin myös yleiseen, ehkä epämääräiseenkin hengailuun. Vastaavasti tavoitteellisemmin elämään suhtautuvien katsottiin olevan paremmin suojassa tupakoinnilta. Tupakassa ei kuitenkaan nähty mitään coolia tai suosiota lisäävää. Myöskään nuuskaan tai sähkösavukkeisiin ei yhdistetty cooliutta.

Urheilu on tärkeää nuorille, joten nuuskan haitallisuutta tulisi tässä suhteessa entisestään tähdentää. Mielekästä ei ole niinkään verrata nuuskaa tupakkaan, vaan kertoa nuuskan ja sähkösavukkeiden omista haitoista. Syöpäjärjestöjen fressis.fi –sivustolta löytyy nuorille suunnattua tietoa savukkeiden, nuuskan ja sähkösavukkeiden terveyshaitoista.

Haastattelut kerättiin kolmen eri paikkakunnan (Oulu, Kouvola ja Espoo) nuorisotaloilla, ja niihin osallistui yhteensä 33 nuorta. Heissä oli niin tupakoimattomia, tupakoivia kuin muita tupakkatuotteita käyttäviä ja kokeilleita.