Oikeus lomaan heikkenee

Lomalla sairastamiseen tulee omavastuu ja perhevapaan lomakertymät supistuvat.

Vuosilomaa voi jatkossakin siirtää lomalla sairastamisen vuoksi, mutta vasta kuuden päivän omavastuun jälkeen. Äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaan aikana vuosilomaa kertyy jatkossa enintään kuudelta kuukaudelta.

Muutoksen myötä vuosiloman aikana sairastuvalla työntekijällä on oikeus vuosiloman siirtämiseen kuuden omavastuupäivän jälkeen. Omavastuupäivät voivat kertyä myös yksittäisistä työkyvyttömyyspäivistä. Jokaiselle työntekijälle turvataan kuitenkin neljän viikon vuosiloma, jos vuosilomaa on ansaintavuodelta kertynyt vähintään 24 arkipäivää.

Nykyisen vuosilomalain mukaan työntekijä on voinut siirtää ne vuosilomapäivät, jolloin hän on ollut sairaudesta tai tapaturmasta johtuvasta syystä työkyvyttömänä. Muutoksen arvioidaan tuovan 150 miljoonan euron säästöt työnantajille. Muutos tulee voimaan 1.4. eli seuraavan lomanmääräytymisvuoden alusta.

Työnantajat säästävät arviolta vajaat 180 euroa.

Tähän asti työntekijälle on kertynyt vuosilomaa koko perhevapaan ajalta lukuun ottamatta hoitovapaata. Jatkossa vuosilomaa kertyy korkeintaan 156 äitiys- ja vanhempainvapaapäivältä ja 156 isyys- ja vanhempainvapaapäivältä eli kuudelta kuukaudelta.

Uutta lakia sovelletaan niihin äitiys-, isyys ja vanhempainvapaapäiviin, jotka pidetään lain voimaantulon jälkeen. Lisäksi edellytyksenä on, että kyseisen lapsen hoitamiseksi pidetty ensimmäinen perhevapaajakso pidetään 1.4. tai sen jälkeen.

Muutoksen myötä sairausvakuutuslain mukaan työnantajille maksettavien vuosilomakustannusten korvaukset vähenevät. Säästöjen suuruudeksi on arvioitu 27 miljoonaa euroa vuodessa.

Vuosilomalain heikennykset eivät koske Kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta, Avaintan työehtosopimusta eikä YTHS:n työehtosopimusta. 

Juttuun lisätty tieto heikennysten vaikutuksesta työehtosopimuksiin 21.3. klo 13.30.