Onnettomuuspaikkojen kuvaaminen on vaarallinen ilmiö – kampanja kehottaa jättämään kuvan ottamatta

Neljä viidestä pelastustyöntekijästä kokee, että kuvaaminen on haitannut työn tekemistä.

Kuvateksti
Vuonna 2020 tieliikenneonnettomuus oli pelastustoimen onnettomuustyypeistä kolmanneksi yleisin: tieliikenteeseen liittyviä tehtäviä kirjattiin kaikkiaan 15 690, mikä on 15 prosenttia kaikista pelastustehtävistä. Uusi kampanja haluaa kertoa, että kuvaamine
Kuva: Liisa Takala ja SSPL

Liikenneonnettomuuspaikoilla tapahtuva kuvaaminen huolestuttaa pelastusalan ammattilaisia.

Pelastusalan toimijoiden käynnistämä Kuvaa elämää – älä onnettomuuspaikkaa -kampanja pyrkii lisäämään tietoa onnettomuuspaikkojen kuvaamisen ongelmallisuudesta. Liikenneonnettomuustilanteissa puhelinta tulisi käyttää ainoastaan avun hälyttämiseen paikalle.

”Toisen hätä ei ole sinun sisältöäsi – kuvaa elämää, älä onnettomuuspaikkaa”, kampanja muistuttaa. Kun sivulliset kuvaavat onnettomuuspaikoilla, syntyy uusia vaaratilanteita ja ammattilaisten työ häiriintyy. Myös yksityisyydensuoja vaarantuu. 

Neljä viidestä pelastustyöntekijästä kokee, että onnettomuuspaikan kuvaaminen on joskus häirinnyt työn tekemistä. Tämä selviää pelastusalan opinnäytetyötä varten vuonna 2020 tehdystä kyselytutkimuksesta.

Kyselyssä vastaajat kantoivat erityistä huolta siitä, että onnettomuuspaikkojen ohi ajavien autojen kuskit eivät keskity muuhun liikenteeseen vaan yrittävät saada kuvaa onnettomuuspaikkaa ohittaessaan. 

Kuvaamista onnettomuuspaikoilla pyritään rajoittamaan esimerkiksi kuvausesteillä ja kuvaajia ohjeistamalla. Kampanjan avulla halutaan kertoa, että kuvaajien pois ohjaamiseen ja erilaisten kuvausesteiden pystyttämiseen kuluvat minuutit ovat pois pelastustyöstä.

Kuvaa elämää – älä onnettomuuspaikkaa -kampanja on osa Suomen Palopäällystöliiton hanketta. Hankkeen yhteistyökumppaneina toimivat Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, Suomen Sopimuspalokuntien Liitto, Suomen pelastusalan ammattilaiset SPAL sekä Suomen Ensihoitoalan Liitto. Hankkeen rahoittaa Palosuojelurahasto.