Opioidia käyttävien osuus päihdehuollossa kasvaa yhä

Lähes yhdeksän kymmenestä päihdehuollon asiakkaasta on ollut asiakkaana ennenkin.

Kuvateksti
Päihdehuollon asiakkaista kolme neljästä on 20–39-vuotiaita. Kuva: Annika Rauhala

Yleisimpänä ongelmapäihteenä ovat opioidit. Vuonna 2016 niiden takia päihdehoitoon hakeutui 77 prosenttia asiakkaista.

Seuraavaksi suurimpina ryhminä olivat stimulantit ja kannabis. Niitä molempia käytti yli puolet asiakkaista. Yleisin opioidi oli myös korvaushoitolääkkeenä käytetty buprenorfiini. Stimulanteista eniten käytettiin amfetamiinia.

Valtaosalla asiakkaista raportoitiin useita ongelmia aiheuttavia päihteitä. 77 prosenttia asiakkaista mainitsi vähintään kaksi ongelmapäihdettä. Puolet asiakkaista oli käyttänyt vähintään kahta päihdettä kyselyä edeltäneen kuukauden aikana.

Päihdehuollon huumeasiakkaista 70 prosenttia on miehiä. Asiakkaista kolme neljästä on 20–39-vuotiaita. Asiakkaista 56 prosenttia oli enintään peruskoulun käyneitä. Työssä tai opiskelemassa oli 23 prosenttia asiakkaista. Asunnottomia oli yhdeksän prosenttia.

Lähes yhdeksän kymmenistä huumehoidon asiakkaista oli ollut jo aiemmin päihdehoidossa. Asiakkaista 77 prosenttia oli käyttänyt huumeita myös pistämällä.

Tilastoraportti pohjautuu huumehoidon erillistiedonkeruun tietoihin. Vuonna 2016 tiedonkeruuseen osallistui 91 huumehoitoyksikköä ja tietoja toimitettiin 2 449 asiakkaasta. Aineisto ei kuitenkaan kerro kattavasti kaikista Suomessa annettavan huumehoidon asiakkaista eikä kaikesta huumehoidosta.