Päihteidenkäyttö ei estä C-hepatiitin hoitoa

C-hepatiitin aiheuttamia maksavaurioita pystytään hoitamaan entistä paremmin. Kaikilla pitäisi kuitenkin olla tasapuolinen mahdollisuus päästä hoitoon. Tätä vaatii STM:n julkaisema C-hepatiittistrategia.

Kuvateksti
C-hepatiittitartunnan hoitoa varten tarvittaisiin Käypä hoito -suositus. Kuva iStock.

C-hepatiitin torjuntatoimet tulee suunnata ensisijaisesti riskiryhmiin eli ruiskuhuumeiden käyttäjiin ja vankeihin.

– Vakavista maksavaurioista kärsivistä jopa 85 prosenttia jää ilman hoitoa päihdehistorian takia. Saatetaan edellyttää esimerkiksi kahden vuoden päihteettömyyttä, vaikka ihmisellä on jo monenlaista terveydellistä haittaa, sanoo A-klinikkasäätiön johtava ylilääkäri Kaarlo Simojoki

Uuden sukupolven lääkkeet mahdollistavat kaikkien C-hepatiittiviruksen kantajien hoidon maksavaurion asteesta ja mahdollisesta päihteidenkäytöstä riippumatta. Strategia painottaa tietoisuuden lisäämistä C-hepatiitin tarttumisesta, mahdollisuuksia saada huumeiden käyttövälineet vaihdettua ja opioidikorvaushoidon parempaa tarjontaa.

Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan ruiskuhuumeita käyttävistä neljäsosa on saanut C-hepatiittitartunnan kahden vuoden kuluessa huumeiden pistokäytön aloittamisesta. Vangeista virustartunta on vähintään puolella.

Tartuntatautilaki on vuodesta 2004 lähtien velvoittanut kuntia järjestämään ruiskuhuumeita käyttäville terveysneuvontaa ja käyttövälineiden vaihtoa. Toimista huolimatta uusien C-hepatiittitartuntojen määrää ei ole saatu kääntymään laskuun. Hoidon yhdenmukaistaminen ja tehostaminen vaatisi STM:n mukaan oman Käypä hoito -suosituksen ja hoitorekisterin.