Päiväkoti vahvistaa sukupuolirooleja

Aikuiset rajaavat hoivaleikit pojilta pois ja keskeyttävät tyttöjen rajut leikit.

Kuvateksti
Lasta pitää kohdella yksilönä eikä sukupuolensa edustajana. Kuva Ari Korkala

Päiväkodin aikuiset odottavat lapsilta edelleen sukupuoliroolien mukaista käytöstä, vaikka sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen on kirjattu varhaiskasvatuslakiin. Tilanne käy ilmi sosiaali- ja terveysministeriön julkaisemasta selvityksestä.

Kurikan varhaiskasvatuksessa pyritään toimimaan toisin. Kaikki lähtee siitä, että varhaiskasvattaja tiedostaa ensin omat ajatuksensa. Kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) on selvityksen mukaan esimerkki käytäntöä hyvin ohjaavasta suunnitelmasta. Se määrittelee, mitä tasa-arvokasvatus on ja mihin se pyrkii.

Kurikan varhaiskasvatuspäällikkö Outi Koskenvalta kertoo, että varhaiskasvatuksen esimiehet ovat osallistuneet Naisasialiitto Unionin koulutukseen ja liiton asiantuntija konsultoi suunnitelman laadinnassa. Tasa-arvokasvatus on hänen mukaansa yksi vasun osa-alue, jota seurataan monien muiden tavoin.

– Joissain tilanteissa päähän laitetaan tasa-arvon silmälasit, ja mietitään asiaa siitä näkökulmasta. Käytännössä voi olla kyse esimerkiksi siitä, millä värillä jokin seinä maalataan.

Selvityksen mukaan varhaiskasvatuksessa on useita epätasa-arvoisia käytänteitä sekä lasten kohtaamisessa että toimintaympäristöissä. Esimerkiksi lasten leikkitilat, lelut ja leikit ovat usein sukupuolittuneita. Aikuiset rajaavat hoivaleikit pojilta pois ja keskeyttävät tyttöjen rajut leikit.

Poikia ei ohjata tunteiden näyttämiseen ja käsittelemiseen, ja heitä sekä kehutaan että moititaan enemmän kuin tyttöjä. Tytöt saavat kehuja lähinnä ulkonäöstä ja auttamisesta.

Tasa-arvon toteutuminen varhaiskasvatuksessa edellyttää nykyistä enemmän suunnitelmallisuutta, seurantaa ja koulutusta. Varhaiskasvatusta ohjaavissa suunnitelmissa harvoin määritellään, mitä tasa-arvolla tarkoitetaan, miten sitä käytännössä edistetään tai miten sen toteutumista seurataan.

Selvityksen tekijät suosittelevat, että varhaiskasvattajien tasa-arvo-osaamista pitäisi tukea koulutuksella. Tällä hetkellä opinnoista puuttuu opintojakso, joka valmistaisi kasvattajia tasa-arvon edistämiseen.

Juttua muokattu 8.6.2016 klo 13.45: Varhaiskasvatuksen työntekijät on muutettu esimiehiksi.