Päivän seuranta voi paljastaa kohonneen verenpaineen

Vuorokausimittaus antaa parhaan kuvan verenpaineen riskeistä.

Kuvateksti
Verenpainearvot ovat koholla, jos yläarvo on vähintään 140 ja ala-arvo 90. Ainoastaan lääkärin vastaanotolla nouseva verenpaine liittyi suurentuneeseen kuolleisuuteen. Kuva: iStock

Kohonnutta verenpainetta potevan riski menehtyä sydäntauteihin ja muihin syihin selviää parhaiten mittaamalla vuorokausiverenpaine. Tämä paljastaa myös potilaat, joiden verenpaine on lääkärin vastaanotolla normaali, mutta muulloin kohonnut.

Tulos perustuu lähes 64 000 verenpainepotilaan seurantatietoihin. Tutkimus julkaistiin New England Journal of Medicine -lehdessä.

Vuorokausimittauksessa verenpainetta mitataan ympäri vuorokauden potilaan normaalissa elinympäristössä. Mittaus tapahtuu automaattisesti varttitunnin tai puolen tunnin välein.

Tutkimuksen perusteella mukana kannettavalla automaattisella mittarilla tehty vuorokausimittaus tunnisti tavallista lääkärin mittausta paremmin, ketkä potilaat menehtyivät seuraavien viiden vuoden aikana. Yhteys koski kokonaiskuolleisuutta sekä sydän- ja verisuonitaudeista johtuvaa kuolleisuutta.

Kaikkein suurimmassa vaarassa olivat potilaat, joiden verenpaine oli normaali lääkärin mittauksissa, mutta koholla vuorokausimittauksissa. Nämä piilevät verenpainetapaukset eivät olleet kovin yleisiä, mutta väestötasolla heitäkin on paljon. Myös valkotakkiverenpaine eli ainoastaan lääkärin vastaanotolla nouseva verenpaine, liittyi suurentuneeseen kuolleisuuteen.

Vuorokausimittaus on todettu hyväksi aiemminkin, mutta monet tutkimukset eivät ole olleet asetelmiltaan yhtä laadukkaita kuin nyt tehty. Tulokset puhuvatkin voimakkaasti vuorokausimittausten puolesta.

Kohonnut verenpaine voi johtaa aivoverenkiertohäiriöihin ja sydämen vajaatoimintaan. Se on sepelvaltimotaudin tärkeä riskitekijä ja altistaa eteisvärinälle. Lisäksi korkea verenpaine on riski munuaisille. Verenpaineen hoito voi ehkäistä myös dementiaa. Monilla tyypin 2 diabeetikoilla on kohonnut verenpaine, joka liittyy ylipainoon.

Uutispalvelu Duodecim