Pietarinpirtti sai huomautuksen valvonnan laiminlyönnistä

Aluehallintovirasto ei puutu päätöksessään väitteisiin huonosta työilmapiiristä.

Kuvateksti
Pietarinpirtti on Mikkelissä toimiva yksityinen palvelutalo. Kuva: Paula Myöhänen

Itä-Suomen aluehallintovirasto (avi) on huomauttanut Pietarinpirttiä useista laiminlyönneistä. Valvontapäätöksen mukaan Mikkelin Vanhainkotiyhdistyksen Pietarinpirtti-toimintayksikössä on ollut ongelmia toiminnan asianmukaisessa organisoinnissa ja johtamisen valvonnassa.

Pietarinpirtin henkilöstömitoituksesta ja -rakenteesta aluehallintovirastolla ei ole huomautettavaa nyt toteutetun valvontaprosessin päättyessä.

Pietarinpirtti on ollut avin valvonnassa viime syksystä saakka. Pietarinpirtin ongelmat nousivat julkisuuteen, kun kaksi sairaanhoitajaa kanteli vanhusten huonosta hoidosta.

Päätöksessä ei käsitellä työilmapiiriä. Kesäkuussa Tehy-lehti kertoi, että avi on poistanut tammikuussa valmistuneesta tarkastuskertomuksesta maininnat siitä, että Pietarinpirtissä olisi huono työilmapiiri.

Poistot on tehty, koska työnantaja eli palvelutalon johto teki asiasta oikaisupyynnön.

Syyksi poistoille Itä-Suomen avi kertoi, että tarkastaja käsitteli käynnillään psykososiaalista kuormitusta ja kemiallisia vaaratekijöitä eikä työilmapiirin laatu liity psykososiaaliseen kuormitukseen. Siksi tarkastajan ei olisi pitänyt kommentoida ilmapiiriä.

Eduskunnan oikeusasiamies tutkii sairaanhoitajien pyynnöstä, oliko tarkastuskertomusten muuttaminen asianmukaista ja onko valvontaprosessi edennyt lain edellyttämällä tavalla.