Pietarinpirtti vaati poistamaan maininnan huonosta työilmapiiristä – avi suostui

Mikkeliläisen palvelutalon ongelmat nousivat julkisuuteen, kun kaksi sairaanhoitajaa kanteli vanhusten huonosta hoidosta.

Kuvateksti
Pietarinpirtti on yksityinen palvelutalo, jota ylläpitää Mikkelin vanhainkotiyhdistys ry. Kuva Paula Myöhänen.

Itä-Suomen aluehallintovirasto on poistanut tammikuussa valmistuneesta tarkastuskertomuksesta maininnat siitä, että mikkeliläisessä palvelutalo Pietarinpirtissä olisi huono työilmapiiri.

Poistot on tehty, koska työnantaja eli palvelutalon johto teki asiasta oikaisupyynnön.

Avi on askarrellut Pietarinpirtin parissa viime elokuusta lähtien, jolloin palvelutalon kaksi sairaanhoitajaa teki työpaikastaan sosiaalihuoltolain mukaisen ilmoituksen. Siinä sairaanhoitajat kertoivat huolensa yksityisessä palvelutalossa asuvien vanhusten puolesta.

Palvelutalosta karkaili vanhuksia puutteellisen kulunvalvonnan vuoksi. Myös lääkehoidossa oli paljon korjattavaa. Työntekijän velvollisuus on lain mukaan ilmoittaa epäkohdista.

Johtaja irtisanoi toisen sairaanhoitajan sen jälkeen kun tämä oli kertonut epäkohdista aville ja Mikkelin kaupungille. Toinen sairaanhoitaja päätti työsuhteensa itse työnantajasta johtuvista syistä. Moni työpaikan entinen työntekijä on vahvistanut, että talon ilmapiiri oli poikkeuksellinen.

Tarkastus, jota työnantajan oikaisupyyntö koski, tapahtui 15. joulukuuta. Muutokset tarkastuskertomukseen tehtiin noin viisi kuukautta sen jälkeen. Tavallisesti tarkastuskertomuksia koskevat muistutukset on tehtävä viimeistään kaksi kuukautta tarkastuksen jälkeen.

Syyksi poistoille Itä-Suomen avi kertoo, että tarkastaja käsitteli käynnillään psykososiaalista kuormitusta ja kemiallisia vaaratekijöitä eikä työilmapiirin laatu liity psykososiaaliseen kuormitukseen. Siksi tarkastajan ei olisi pitänyt kommentoida ilmapiiriä.

Tiedot häiriintyneestä ilmapiiristä tarkastaja kertoo saaneensa virallisen tarkastuksen ulkopuolella, joten siksikään siitä ei avin mukaan olisi pitänyt kirjoittaa. Samat lauseet on poistettu myös toisesta tarkastuskertomuksesta, jossa lainattiin aiemmin tehtyä tarkastusta.

 

Nämä lauseet avi poisti tarkastuskertomuksesta Pietarinpirtin johdon vaatimuksesta.

 

Tarkastaja oli lähettänyt Pietarinpirtin henkilöstölle etukäteen paperilomakkeina Valmeri-kyselyn, jolla selvitetään työntekijöiden käsityksiä työpaikan työoloista. Kyselyn tulokset kertoivat keskiarvotuloksiin nähden poikkeuksellisen loistavista työoloista. Kyselyllä mitataan psykososiaalista kuormitusta, tuki- ja liikuntaelinten kuormitusta ja fyysisen työympäristön tilaa.

Tarkastaja ilmoitti alkuperäisessä tarkastuskertomuksessa, ettei käsitellyt kyselyn tuloksia. Syynä oli ilmeisesti se, että kyselyn tulokset vaikuttivat epäilyttävän hyviltä. Hänen käsityksensä mukaan työilmapiiri oli erittäin vakavasti häiriintynyt ja työyhteisö klikkiytynyt. 

Eduskunnan oikeusasiamies tutkii sairaanhoitajien pyynnöstä, oliko tarkastuskertomusten muuttaminen asianmukaista ja onko valvontaprosessi edennyt lain edellyttämällä tavalla.

Lue myös:

Turvallisuus huoletti, potkut tuli.