Psykiatrian alojen potilasvahinkoja raportoidaan Suomessa vähän

Vahinkoilmoitukset liittyvät tavallisesti psykoosiin, tahdonvastaiseen hoitoon ja lääkehoitoon.

Kuva: Liisa Takala

Psykiatriseen hoitoon liittyviä potilasvahinkoja raportoidaan Suomessa melko vähän. Vuosina 2003–2016 rekisteröitiin 1 130 psykiatriseen hoitoon liittyvää potilasvahinkoilmoitusta. Näistä 12 prosenttia johti korvaukseen, ilmenee tuoreesta tutkimuksesta.

Tampereen yliopiston ja Potilasvakuutuskeskuksen tutkimus on ensimmäinen kattava katsaus psykiatrisista potilasvahingoista Suomessa.

Psykiatrian alalla esiintyy vähemmän hoitovirheitä kuin muilla lääketieteen erikoisaloilla myös kansainvälisten tutkimusten mukaan.

Suomalaisessa tutkimuksessa verrattiin psykiatrian ja neurologian alojen potilasvahinkoilmoitusten määrää ja myönteisten korvauspäätösten osuuksia.

Vertailu osoitti, että psykiatrian erikoisaloilla – psykiatrian, lastenpsykiatrian, nuortenpsykiatrian ja oikeuspsykiatrian aloilla – vahinkoilmoituksia tehdään vähemmän ja tulkitaan harvemmin potilaalle korvattaviksi kuin neurologian aloilla.

Psykiatrian alojen potilasvahinkoilmoituksista potilaalle tai omaisille korvattaviksi tulkittiin 12 prosenttia ja neurologiassa 23 prosenttia

Psykiatrian alojen vahinkoilmoituksista 26 prosenttia liittyi psykoosiin sekä tahdonvastaiseen hoitoon ja 28 prosenttia lääkehoidosta tai muusta biologisesta hoidosta koettuun haittaan.