Räikeää epätasa-arvoa: Sote-alan naiset kiky-taakan kantajina miehiä enemmän

Kiky-tunnit ovat tuottaneet epätasa-arvoa, mikä on Tehyn edunvalvontajohtajan mukaan yksi peruste poistaa työajan lisäys sote-alan sopimuksista.

Kuvateksti
Tilastokeskuksen selvityksen mukaan kiky on pidentänyt sote-alan työpäivää puolella tunnilla. Kuva: iStock

Tilastokeskuksen tuoreen kyselyn perusteella kilpailukykysopimuksen mukainen työajan lisäys on kohdistunut naisiin ja etenkin sosiaali- ja terveydenhuollon ammatteihin. Kyselyn mukaan säännöllinen viikkotyöaika kasvoi naisilla lähes puoli tuntia, kun miesten työajassa ei ole muutosta vuosien 2016 ja 2017 välillä.

– Tulos ei yllätä. Se vahvistaa käsitystä siitä, että miesvaltaisilla aloilla työajanpidennystä ei ole otettu tosiasiassa käyttöön sopimuksista huolimatta. Tämä on suuri epäsuhta ja myös tasa-arvokysymys. Kyselyn tulos on jälleen yksi hyvä peruste poistaa työajanpidennys sote- ja varhaiskasvatusalan työehtosopimuksista, sanoo Tehyn edunvalvontajohtaja Else-Mai Kirvesniemi.

Kikyn myötä viikkotyöaika piteni puolella tunnilla kaikissa Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen työaikamuodoissa. Vastaava pidennys tuli sote-alan yksityisen sektorin sopimuksiin.

Kyselyn tiedot perustuvat ihmisten itsensä antamaan ilmoitukseen työajasta. Tiedon tarkkuuteen liittyy siten epävarmuus­tekijöitä. Koska kysely pysyy samanlaisena tutkimusvuodesta toiseen, muutoksia voidaan kuitenkin pitää merkittävinä ja vähintäänkin suuntaa-antavina. Säännöllinen viikkotyöaika koko­aikaisessa ja työ­sopimuksella määritellyssä työsuhteessa on suhteellisen helppo tietää, eikä säännöllinen työaika vaihtele tilastossa ilman syytä.

Vuonna 2017 tehdyn Tilastokeskuksen kyselyn perusteella arvoitiin, että kikyn mukainen työajan lisäys jakautuu epätaisesti. Tuore tutkimus vahvistaa tätä arviota.

Toimialoittain säännöllinen työaika kasvoi vuonna 2017 erityisesti koulutuksen sekä terveys- ja sosiaali­palvelujen aloilla. Varsinkin sote-ala on naisvaltainen. Niin ikään julkisessa hallinnossa viikko­työaika nousi. Teollisuudessa, rakentamisessa sekä tukku- ja vähittäis­kaupassa muutos on ollut hyvin pieni.

Kilpailukykysopimuksella (kiky) tarkoitetaan työmarkkina­keskusjärjestöjen vuonna 2016 neuvottelemaa sopimusta, jonka tarkoitus oli parantaa suomalaisten yritysten kustannus­kilpailukykyä.