Rintasyöpä yhä naisten yleisin kuolemaan johtava syöpä

Työikäisiä menehtyi eniten kasvaimiin ja verenkiertoelinten sairauksiin.

Kuvateksti
Rintasyöpä on työikäisten naisten sairastamista syövististä yleisin kuolemaan johtava syöpä. Kuva iStock

Suomessa kuolee vuosittain yhä vähemmän työikäisiä eli 15–64-vuotiaita. Vuonna 2015 heitä kuoli 8 200, mikä on 16 prosenttia kaikista kuolleista. Tämä käy ilmi Tilastokeskuksen kokoamista kuolemansyytilastoista.

Työiässä kuolleiden määrä väheni edellisvuodesta lähes 500 hengellä. Työikäisten ikävakioitu kokonaiskuolleisuus onkin pienentynyt kymmenessä vuodessa noin neljänneksen.

Joka viides vuoden aikana kuolleista miehistä oli työikäinen ja naisista joka kymmenes. Työikäisten miesten kuolleisuus on edelleen yli kaksinkertaista naisiin verrattuna, vaikka miesten kuolleisuus on pienentynyt hieman nopeammin kuin naisten.

Työikäisiä menehtyi eniten kasvaimiin ja verenkiertoelinten sairauksiin. Näihin kahteen pääryhmään kuuluu yli puolet työikäisinä kuolleista. Verenkiertoelinten sairaudet ovat naisilla suhteellisesti vähentyneet: niiden osuus kuolemista oli vain 15 prosenttia vuonna 2015, kun vielä parikymmentä vuotta sitten osuus oli lähes neljännes.

Työikäisillä miehillä verenkiertoelinten sairauksien merkitys kuolemansyynä on edelleen suurempi kuin kasvaimien. Naisten yleisin kuolemaan johtava syöpälaji oli rintasyöpä, joka oli syynä joka kymmenenteen kuolemaan työikäisillä naisilla. Työikäisillä miehillä yleisin kuoleman aiheuttanut syöpä oli keuhkosyöpä.

Alkoholiperäisiin syihin työikäisistä kuoli yli 1 100 eli 14 prosenttia työikäisenä kuolleista. Työikäisiä miehiä kuoli alkoholiperäisiin syihin 3,5 kertaa enemmän kuin naisia. Työikäisten miesten ja naisten alkoholikuolleisuus on supistunut selvästi vuoden 2007 huipputasosta ja oli vuonna 2015 samalla tasolla kuin 1990-luvulla.

Vuonna 2015 kuolleita oli kaikkiaan 52 300, joista miehiä oli 25 900 ja naisia 26 400. Elinajan pidentyminen näkyy kuolleiden ikäjakaumassa. Kuolleet ovat yhä vanhempia: kaksi kolmesta oli täyttänyt 75 vuotta ja useampi kuin joka kolmas 85 vuotta.

Tilastokeskus