Rokottajalla oltava todennettu osaaminen

Lääkärin lisäksi rokottaa voivat asianmukaisen koulutuksen saanut terveydenhoitaja, sairaanhoitaja, kätilö ja sairaanhoitajana laillistettu ensihoitaja.

Kuvateksti
Rokottajia koskeva asetus tarkentui. Kuva Lehtikuva.

Aikuisten rokottaminen terveyskeskuksissa on jo pitkään ollut terveydenhoitajien lisäksi sairaanhoitajien vastuulla. Terveydenhoitajat kantavat päävastuun lasten rokotuksista. Päivystyspoliklinikoilla sairaanhoitajat antavat esimerkiksi jäykkäkouristusrokotteita. Sairaanhoitaja voi antaa influenssarokotteen asiakkaan kotona.

Sosiaali- ja terveysministeriön tässä kuussa antama asetus tarkentaa sitä, kuka voi antaa rokotuksia. Aikaisemmassa asetuksessa oli vain mainittu, että rokotuksen saa antaa lääkäri tai asianmukaisen rokotuskoulutuksen saanut muu terveydenhuollon ammattihenkilö. Nyt asetusta on tarkennettu niin, että rokotteen saa pistoksena antaa vain lääkäri ja lääkärin valvonnassa asianmukaisen koulutuksen saanut terveydenhoitaja, sairaanhoitaja, kätilö ja sairaanhoitajana laillistettu ensihoitaja.

Tarkennus sulkee ulkopuolelle nyt esimerkiksi lähihoitajan, fysioterapeutin ja farmaseutin.

– Näiden ammattien koulutuksissa ei ole ollut rokotusopetusta ollenkaan tai sitä on ollut hyvin niukasti. Käytännöt ovat vaihdelleet erittäin paljon eri oppilaitoksissa eri puolilla Suomea, sanoo lehtori Anne Nikula Metropolia ammattikorkeakoulusta.

Lääkärin valvonta ei välttämättä tarkoita konkreettista läsnäoloa rokotushetkellä, mutta lääkäri on vastuussa siitä, että rokottaja on saanut asianmukaisen koulutuksen rokottamiseen. Vastuuseen kuuluu myös, että rokottajan ammattitaito on ajan tasalla ja että käytettävissä on asianmukainen välineistö paitsi rokottamiseen myös rokotuskomplikaatioiden, kuten anafylaktisen reaktion, hoitamiseen.

 Rokotusosaamisen valtakunnallinen verkkopohjainen koulutuskokonaisuus käynnistyi syksyllä 2015 terveydenhoitajan, sairaanhoitajan ja kätilön tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Koulutuskokonaisuus otetaan vähitellen käyttöön kaikkiin ammattikorkeakouluihin, joissa on hoitotyön koulutusohjelma.

– Ammattihenkilöt voivat suorittaa rokotusosaamisen koulutuskokonaisuuden osassa ammattikorkeakouluja ja näin päivittää rokotusosaamisensa, kertoo Tehyn työvoimapoliittinen asiantuntija Mervi Flinkman.