Sairaanhoidon opiskelijat haluavat lisää kliinisiä taitoja

Kliinisten taitojen opettele jää liiaksi harjoittelupaikkojen vastuulle.

Kuvateksti
Sairaanhoitajaopiskelijat haluavat lisää simulaatio-opetusta. Kuvat: Jukka Koskinen ja Jaakko Martikainen

Reilusti yli puolet eli yli 60 prosenttia Sairaanhoitajaliiton kyselyyn vastaajista on sitä mieltä, että lähiopetus ei keskity hoitotyössä olennaisiin asioihin. Kyselyyn vastasi 651 sairaanhoidon opiskelijaa.

Sairaanhoitajaliitto selvitti sairaanhoitajaopiskelijoiden mielipiteitä opintoihin liittyvistä asioista. Tulokset ovat liiton mielestä huolestuttavia tulevien sairaanhoitajien kliinisen osaamisen sekä heidän opiskeluaikana alasta saamalleen kuvalle. 

Noin 60 prosenttia vastaajista kokee, että lähiopetusta on liian vähän. Yli 60 prosentin mielestä lähiopetus keskittyy liikaa äidinkielen ja vieraiden kielten opiskeluun kliinisten aiheiden kustannuksella. Vastaajat toivovat, että lähiopetuksessä käsiteltäisiin enemmän esimerkiksi neste- ja lääkehoitoa sekä fysiologiaa ja anatomiaa.

Kliinisiä asioita opiskellaan verkossa tai itsenäisesti.

Opiskelijat haluavat lisää simulaatio-opetusta. Yli 62 prosenttia vastaajista on sitä mieltä, että simulaatio-opetusta on liian vähän. Simulaatiotila on lähes kaikissa oppilaitoksissa, mutta vastaajien mukaan opettajat eivät osaa hyödyntää tiloja riittävästi.

– Jos hoitotyön kliinisten taitojen lähiopetusta on liian vähän, osaaminen vaarantuu ja taitojen opetus jää liiaksi harjoittelupaikkojen vastuulle, sanoo opiskelijatyöstä vastaava Anne Pienimaa Sairaanhoitajaliitosta.

Kyselystä kävi ilmi, että opiskelijat kohtaavat harjoittelupaikoissaan myös huonoa kohtelua. Lähes 40 prosenttia vastaajista on ollut tilanteessa, joissa heitä vähätellään, puhutellaan opiskelijana, ei käytetä nimeä, ei oteta osaksi työyhteisöä, osoitetaan suoraan, ettei haluta ohjata tai jätetään huomiotta. Opiskelijalle ei puhuta kahvihuoneessa, häntä ei tervehditä tai hänen kuultensa puhutaan, kuinka ärsyttävää opiskelijaohjaus on.

Pienimaa on pöyristynyt opiskelijoiden saamasta kohtelusta ja sen yleisyydestä.

– Kohtelulla on suuri merkitys siihen, millaisen kuvan he saavat tulevasta alasta ja ammatistaan.

Suomen sairaanhoitajaliitto ry on Tehyn yhteistyöjäsenjärjestö.