Sairaanhoitajalle hyvitystä 36 000 euroa – Pirkanmaan sairaanhoitopiiri syyllistyi syrjintään raskauden ja perhevapaan takia

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä syyllistyi sairaanhoitajan tasa-arvolain vastaiseen syrjintään moneen otteeseen. Sairaanhoitajalle tuomitussa hyvityksessä käräjäoikeus on ottanut huomioon sen, että kuntayhtymän suurena julkisena toimijana tulee tuntea menettelysäännökset, jotka liittyvät raskaana ja perhevapaalla olevan työntekijän kohteluun.

Kuvateksti
Tasa-arvolain mukaan määräaikaisia työsuhteita jatkettaessa henkilöä tulee kohdella samalla tavalla kuin häntä kohdeltaisiin, jos hän ei olisi raskaana tai perhevapaalla. Kuva: iStock

Pirkanmaan käräjäoikeuden tuomion mukaan Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on syrjinyt useissa kohdin sairaanhoitajaa, joka oli ollut kahdessa määräaikaisessa työsuhteessa.

Syrjintä alkoi silloin, kun sairaanhoitajan työsuhde oli päättynyt 31.12.2019 ja hänen äitiysvapaansa alkoi pian työsuhteen päätyttyä 13.1.2020. Sairaanhoitajalle oli ilmoitettu jo marraskuussa, että työsuhde ei tule jatkumaan.

”Sairaanhoitopiirillä oli jatkuvasti tarjolla suuret määrät määräaikaista sairaanhoitajan työtä, joten käräjäoikeus katsoi, että äitiysvapaa oli syy sille, että työsuhde ei jatkunut enää uuden määräaikaisen työsopimuksen turvin”, sanoo Tehyn juristi Päivi Vanninen.

Käräjäoikeus tuomitsi työnantajan maksamaan hyvitystä työsuhteen päättymiseen johtaneesta raskaussyrjinnästä 20 000 euroa.

Lisäksi työnantaja syyllistyi syrjintään työsuhteen päättymisen jälkeen, kun sairaanhoitaja haki perhevapaallaan kahta eri sairaanhoitajan paikkaa samalle poliklinikalle, jossa oli työskennellyt aiemmat 16 kuukautta. Kaikkiaan sairaanhoitajalla oli yli 8 vuoden työkokemus, josta osa haettavana olevalta erikoissairaanhoidon alalta.

Ensimmäisellä kerralla alkukesästä 2020 sairaanhoitaja ei päässyt edes haastatteluun. Tämän jälkeen hän oli ottanut yhteyttä pääluottamusmieheen. Seuraavalla kerralla hän pääsi loppuvuodesta avoinna ollutta paikkaa hakiessaan haastatteluun, mutta työnantaja valitsi ammatillisesti huomattavasti kokemattomamman sairaanhoitajan.

”Lisäksi käräjäoikeus katsoi, ettei sairaanhoitopiiri esittänyt mitään luotettavaa selvitystä valintaperusteista ja siitä, että olisi ennen valintapäätöksiä huolellisesti punninnut jäsentä ja valittuja keskenään.”

Käräjäoikeus tuomitsi työnantajan näistä kahdesta työhönottotilanteessa tapahtuneesta syrjinnästä maksamaan erilliset hyvitykset, jotka kumpikin olivat suuruudeltaan 8 000 euroa.

Tuomion johtopäätöksissä käräjäoikeus toteaa, että se on hyvityksen määriä arvioitaessa ottanut huomioon sen, että Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän suurena julkisena toimijana tulee tuntea menettelysäännökset, jotka liittyvät raskaana ja perhevapaalla olevan työntekijän kohteluun. Käräjäoikeus on myös ottanut huomioon sairaanhoitajan saamatta jääneestä palkasta aiheutuneen taloudellisen menetyksen ja menettelystä aiheutuneen mielipahan.

Lisäksi tuomiossa on otettu huomioon sairaanhoitajan ammatillinen pätevyys ja työmarkkinatilanne.

” Sairaanhoitaja on työllistynyt uudelleen saman työnantajan palvelukseen. Tämä osaltaan osoittaa, että kyse oli ollut kielletystä perhevapaasyrjinnästä, sillä sairaanhoitaja on saanut määräaikaisen työsopimuksen jälleen, kun hän on ollut käytettävissä,” muistuttaa Vanninen.

Tasa-arvolain mukaan määräaikaisia työsuhteita jatkettaessa ja työhönottotilanteissa henkilöä tulee kohdella samalla tavalla kuin häntä kohdeltaisiin, jos hän ei olisi raskaana tai perhevapaalla. Vaikka laki on ollut voimassa 1980-luvun lopulta, on raskaus- ja perhevapaasyrjintä edelleen tavallista.

Asiaa on hoitanut Tehyn oikeuspalvelu.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on jättänyt ilmoituksen tyytymättömyydestään tuomioon.

Päätös ei ole lainvoimainen.