Sairaanhoitajalle löytyy kysyntää

Töitä hakeville sairaanhoitajille näyttäisi olevan paikkoja Satakuntaa lukuun ottamatta.

Kuvateksti
Ammattibarometrin avulla pyritään parantamaan avointen työpaikkojen ja työnhakijoiden kohtaamista ja edistämään ammatillista ja alueellista liikkuvuutta. Kuva.Ari Korkala

Terveydenhuollon ammateista heti lääkärin jälkeen sairaanhoitaja on se, josta on eniten pulaa Suomessa. Tämä selviää tuoreesta ammattibarometristä.

Barometrin mukaan alueelliset vaihtelut ovat suuria. Kun Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjois-Savossa oli paljon pulaa sairaanhoitajista, niin liikaa heitä oli Satakunnassa. Keväällä 2016 liikaa sairaanhoitajia oli Keski-Suomessa.

Lähihoitajia oli puolitoista vuotta sitten paljon liikaa Keski-Suomessa ja Pohjois-Savossa. Nyt heitä ei ollut paljon liikaa missään, mutta kuitenkin liikaa Keski-Suomen ja Pohjois-Savon lisäksi Pohjanmaalla ja Satakunnassa.

Esimerkiksi fysioterapeutteja näytti olevan liikaa Keski-Suomessa, mutta röntgenhoitajista paljon pulaa Varsinais-Suomessa.

Ammattibarometri kertoo työ- ja elinkeinotoimistojen näkemyksen keskeisten ammattien tulevaisuuden näkymistä. Barometri laaditaan kaksi kertaa vuodessa.
Ammattien työmarkkinanäkymät perustuvat työ- ja elinkeinotoimistojen virkailijoiden arvioon noin 200 ammatin työvoiman kysyntänäkymistä.