Sairaanhoitajat tekevät liikaa muiden töitä

Sairaanhoitajille sälytetään työpaikalla sekä lääkärin että laitoshuoltajan töitä. Sairaanhoitajaliiton puheenjohtaja peräänkuuluttaa järkevää työnjakoa.

Kuvateksti
Moni sairaanhoitaja tekee töitä, jotka kuuluvat lääkärille. Kuva: iStock

Kolme neljästä potilastyötä tekevästä sairaanhoitajasta kertoo tekevänsä vähintään muutaman kerran kuukaudessa töitä, joiden katsotaan kuuluvan lääkärille. Vajaa kolmasosa tekee lääkärin töitä viikoittain ja viidennes päivittäin. Tämä selviää Sairaanhoitajaliiton kyselystä, johon vastasi yli 1 600 välittömässä asiakas- ja potilastyössä työskentelevää liiton jäsentä.  

Lääkäreille kuuluvia töitä ovat muun muassa lähetteet, lääkelistojen päivittäminen ja laboratoriotulosten tulkinta.

Lääkärin töiden lisäksi yli puolet kertoi tekevänsä viikoittain laitoshuoltajan tehtäviä, joista vastaajat mainitsivat muun muassa siivoamisen, pyykkien pesemisen ja roskien viennin. Osa vastaajista kertoi tekevänsä ylipäätään hoitoalalle kuulumattomia tehtäviä, kuten lumenluontia ja postitusta. Vastaajista 84 prosenttia kertoi tekevänsä myös osastosihteerille kuuluvia tehtäviä säännöllisesti.

– Olemme vaarallisella ja kestämättömällä tiellä, kun sairaanhoitajat tekevät vääriä töitä. Se on kaikki pois varsinaisesta potilastyöstä. Järkevää työnjakoa pitäisi miettiä organisaatioissa etenkin nyt sote-uudistuksen kynnyksellä, sanoo Sairaanhoitajaliiton puheenjohtaja Nina Hahtela.

Kyselyyn vastanneista vain kymmenen prosenttia oli sitä mieltä, että he ehtivät tekemään työnsä laadukkaasti ja turvallisesti työajalla. Eniten vastaajat kokevat kuormitusta työmäärästä ja henkilöstön riittämättömyydestä.

Sairaanhoitajaliiton kysely lähetettiin noin 10 000 välittömässä potilastyössä toimivalle sairaanhoitajalle. Kyselyyn vastasi 1 671 julkisessa, yksityisessä ja kolmannen sektorin palveluksessa toimivaa sairaanhoitajaa.

Sairaanhoitajaliitto on Tehyn yhteistyöjäsenjärjestö.