Sama lääke tulehdukseen ja masennukseen?

Tulehdusta hoitavat lääkkeet saattavat lievittää masennusta.

Kuvateksti
Tulehduslääkkeillä näyttää olevan suotuisia vaikutuksia masennuksen hoidossa. Kuva iStock

Reuman ja psoriaasin hoidossa käytettävät tulehdusta vähentävät lääkkeet voivat tuoreen tutkimuksen mukaan vähentää potilaiden masennusoireita. Havainto perustuu kahdenkymmenen tutkimuksen aineistojen katsaustutkimukseen.

Vaikutus liittyy tulehduslääkkeisiin, jotka vaikuttavat estämällä tulehdusreaktioita välittävien sytokiini-proteiinien toimintaa. Sytokiinit on yhdistetty masennukseen ennenkin.

Tulosten perusteella näitä lääkkeitä saavien potilaiden masennusoireet lievittyvät todennäköisemmin kuin lumeryhmäläisten. Tämä havaitaan riippumatta sairauksista, joita lääkkeillä hoidetaan. Yhteys on voimakkaampi potilailla, joiden masennusoireet ovat vakavia.

Suotuisat mielialavaikutukset liittyivät etanerseptiin, adalimumabiin, infliksimabiin ja tosilitsumabiin. Näillä hoidetaan muun muassa nivelreumaa, psoriaasia ja Crohnin tautia.

Tutkijoiden havainnot ovat uskottavia, mutta ne täytyy varmistaa tutkimuksissa, joissa pääpaino on masennuksen hoitamisessa. Nyt analysoiduissa tutkimuksissa masennusvaikutukset olivat yleensä toissijainen kiinnostuksen kohde. Jos tulokset varmistuvat, sytokiini-tulehduslääkkeistä voi tulla arvokas lisäapua masennuksen hoitoon. Tutkimus julkaistiin Molecular Psychiatry -lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim

Lue myös masennuksen ja tulehduksen yhteydestä Tehy-lehdessä 15/2012.