Selkäkipuun apua fysioterapeutilta – potilaat tyytyväisiä

Fysioterapeuttien suoravastaanotosta on potilaiden mielestä paljon hyötyä.

Kuvateksti
Oikein toteutettu fysioterapeuttien suoravastaanotto voi tuottaa yhteiskunnalle säästöjä. Kuva: Pasi Leino

Selkäkipuasiakkaista yli 80 prosenttia oli kyselyssä erittäin tyytyväisiä fysioterapeutilla käyntiinsä. Selkäkivun uusiutuminen oli vähäistä: 13 prosenttia joutui hakeutumaan uudelleen fysioterapeutille ja 15 prosenttia lääkärille. 

Tiedot käyvät ilmi Eira Karvosen väitöstutkimuksen yhteydessä tehdystä kyselystä. Siinä selvitettiin 150 potilaan kokemuksia kolme kuukautta fysioterapeutilla käynnin jälkeen. 

Asiakkaat pääsivät suoraan fysioterapeutin vastaanotolle. Fysioterapeutti tutki heidät ja antoi akuutin kivun hoito-ohjeet. Hän myös opasti löytämiensä toimintarajoitteiden korjaamisessa ja kunnon ylläpidossä niin, ettei kipu uusiutuisi.

Fysioterapeuttien suoravastaanottokäytäntö on aloitettu jo useassa sairaanhoitopiirissä Suomessa. Ennen toiminnan aloittamista fysioterapeutit ovat suorittaneet vähintään 15 opintopisteen lisäkoulutuksen. 

Suoravastaanotolla noudatetaan Käypä hoito -suositusta ja selkäkivun varhaisvaiheen näyttöön perustuvaa ohjeistusta. Sekä potilaat että henkilöstö ovat olleet tutkimuksissa tyytyväisiä.

Terveydenhuollon kustannuksissa tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat tilastojen kärjessä mielenterveyden häiriöiden ohella.