Sijaiset ovat usein epäpäteviä – vakihenkilöstö kuormittui kesällä

Henkilöstö joutuu kohtuuttomasti joustamaan loma-aikoina sote-alan töissä.

Kuvateksti
Sijaispula oli suurinta kesällä sairaanhoitajista ja lähihoitajista. Kuva: Lauri Rotko

Sote-alan koulutetuista ammattihenkilöistä oli pulaa viime kesän aikana. Sijaispula oli suurinta sairaanhoitajista ja lähihoitajista. Tämän takia työnantaja on käyttänyt epäpäteviä sijaisia, eniten vanhustenhuollossa ja varhaiskasvatuksessa.

Epäkohta selviää tehyläisille luottamusmiehille suunnatusta kyselyssä, jossa tiedusteltiin, kuinka kesästä selvittiin työpaikoilla. Jopa 77 prosenttia vastaajista kertoi, että kesällä oli pulaa koulutetuista sijaisista. Ilman vakityöntekijöiden joustamista kesästä ei olisi selvitty.

Vastuu hoidosta keskittyy tämän takia vakituiselle henkilökunnalle, koska kouluttamattomalla henkilökunnalla ei ole esimerkiksi lupaa jakaa lääkkeitä, Tehyn työympäristöasiantuntija Kaija Ojanperä sanoo.

Perinteisesti sote-alalla perehdyttäminen alkaa vasta, kun lomakausi on alkanut. Ojanperän mukaan tämä vaatisi uusia toimintatapoja.

Koko sijaisten käyttö vaatii enemmän etukäteissuunnittelua, esimerkiksi työsopimukset pitää kirjoittaa hyvissä ajoin. Silloin molemmat osapuolet sitoutuvat työsuhteeseen.

Kyselyssä tuli ilmi, että moni sijainen jätti tulematta työhön, koska työsopimusta ei ollut tehty kirjallisesti.