STTK: Esitys työaikalaiksi epätasapainossa

Epäselvä esitys johtaa työaikasuojelun heikentymiseen ja ongelmiin työpaikoilla, STTK:n edunvalvontajohtaja Katarina Murto sanoo.

Kuvateksti
Työaikalain alkuperäinen tarkoitus on työaikasuojelu. Kuva: Pekka Fali

Yhä useampi työntekijä voisi jäädä työaikalain ulkopuolelle, jos työryhmän esitys uudeksi työaikalaiksi toteutuu. Tätä STTK ei hyväksy. Järjestö muistuttaa, että työaikalain alkuperäinen tarkoitus on työaikasuojelu, eivätkä työelämän muutokset suojelun tarvetta poista.

Lain soveltamisala pitäisi STTK:n mielestä olla mahdollisimman laaja, jolloin uudesta joustotyöstä olisi työpaikoilla enemmän hyötyä. Joustotyössä voitaisiin sopia ajasta ja paikasta riippumattomassa työssä. Joustotyöaikaa noudatettaessa työntekijä itse päättäisi pääosin työajastaan sekä työntekopaikastaan.

Työaikaan tarvitaan joustoja sekä työntekijöiden että työnantajien näkökulmasta. STTK suhtautuu myönteisesti työaikalakiesityksen useisiin molempia osapuolia hyödyttäviin lisäjoustoihin.

- Esitys voisi monilta osin epäselvänä ja tulkinnanvaraisena kuitenkin johtaa työntekijän työaikasuojelun heikentymiseen sekä ongelmiin ja epäselvyyksiin, STTK:n edunvalvontajohtaja Katarina Murto toteaa.

Myös työryhmän esitys nollasopimuksista on lähtenyt lausunnolle. Siinä ehdotetaan uutta säännöstä, joka sisältäisi käytön rajoitukset ja väärinkäytön seuraamukset.

STTK pitää esitystä riittämättömänä. Nollasopimusten pahin epäkohta on epävarmuus tulevan työn määrästä ja tulotasosta.

STTK toivoo, että kumpikaan esitys ei annetussa muodossa etene.

- Esitykset vaikeuttaisivat huomattavasti syksyllä alkavia sopimusneuvotteluja.

Työaikalakia ja nollatuntisopimuksia pohtineiden työryhmien esitykset lähtivät tänään lausunnoille. Lausuntoaika päättyy syyskuun ensimmäinen päivä.