STTK: Opiskelijoiden valmistuminen venyy koronan vuoksi

Tehyn koulutuspoliittinen asiantuntija Kirsi Coco pitää valmistumisen venymistä erittäin huolestuttavana, sillä se vaikeuttaa työvoimapulaa.

Kuvateksti
Kuva: Liisa Takala

Yhä useamman opiskelijan valmistumisaikataulu on koronan vuoksi venymässä, kertoo STTK:n teettämän tuore kysely. Kyselyssä 22 prosenttia nuorista vastasi, että valmistuminen on viivästynyt tai viivästymässä koronan vuoksi. Vuotta aikaisemmin näin vastasi 16 prosenttia nuorista. 

Merkittävin nousu valmistumisen viivästymisessä oli yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijoilla. Yliopistoissa opiskelevista opintojensa kertyi venyvän 35 prosenttia vastaajista, kun vuotta aiemmin prosenttiluku oli 22. Ammattikorkeakouluissa opiskelevien vastaavat luvut olivat 23 prosenttia ja 18 prosenttia.

”Opintojen lykkäyksen syiksi kerrotaan etäopiskeluiden aiheuttamat vaikeudet, suorittamatta jääneet harjoittelut ja motivaation heikentyminen. Kyselymme mukaan koronakriisin jatkuessa nuorten yksinäisyys, stressi ja ahdistuneisuus ovat lisääntyneet edellisestä vuodesta, STTK-Opiskelijoiden puheenjohtaja Markus Kutvonen kertoo tiedotteessa.

Myös harjoittelupaikkojen vähyys on viivästyttänyt sote-alan opiskelijoiden valmistumista. 

Tehyn koulutuspoliittinen asiantuntija Kirsi Coco pitää valmistumisen venymistä erittäin huolestuttavana. 
”Valmistumisen venyminen vaikeuttaa sosiaali- ja terveysalan sekä varhaiskasvatuksen vaikeaa työvoimapulaa entisestään”, hän sanoo.

Korona on lisännyt etäopintoja, jotka puolestaan saattavat aiheuttaa eriarvoisuutta.

”Opiskelijoilla, joilla on puutteita itsenäisessä opiskelussa ja itseohjautuvuudessa, on suuri riski valmistumisen viivästymiseen tai opintojen keskeytymiseen. Etäopintoihin liittyy paljon ryhmätöitä, ja niiden haaste on se, että motivoitumattomat opiskelijat voivat edetä  vapaamatkustajina. Silloin osaaminen ei kehity tavoitteiden mukaisesti.”

Motivaatio-ongelmiin vaikuttavat Cocon mukaan mielenterveyden ja elämänhallinnan haasteet, joita opiskelijoilla on yhä enemmän. Esimerkiksi Mieli ry on uutisoinut koronan lisänneen nuorten mielenterveysongelmia.

Cocon mukaan opiskelijat tarvitsevat nyt oppilaitoksilta tukea hyvinvointinsa edistämiseen ja ongelmien ennaltaehkäisyyn.

”Lisäksi on huomioitava, että sosiaali- ja terveysalan opinnoista iso osa suoritetaan työpaikoilla. Siksi oppilaitosten tukea tarvitsevat myös työntekijät. He tarvitsevat tukea ohjaustehtäväänsä ja koulutusta, aikaa sekä asianmukaisen palkkion opiskelijoiden ohjauksesta.”
Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta kyselyn 15-29 -vuotiaiden nuorille. Kyselyn aiheena olivat opiskelu, työ, toimeentulo ja koronakriisin vaikutukset elämän eri osa-alueisiin. Kyselyyn vastasi yhteensä 2003 nuorta ja nuorta aikuista.