Suomen Ensihoitoalan liitto: Väkivallan jälkihoitoa kehitettävä työpaikalla

Ensihoidon työntekijä jää liian usein yksin uhka- ja väkivaltatilanteiden jälkeen.

Kuvateksti
Uhka- ja väkivaltatilanteet ovat tutkitusti yleisiä sekä ensihoidossa että päivystyksessä. Kuva: Mikko Nikkinen

Jokaisella ensihoidon työpaikalla tulee olla toimintaohje, jossa selkeästi määritellään eri henkilöiden vastuut ja velvollisuudet uhka- ja väkivaltatilanteen sattuessa. Näin edellyttää Suomen Ensihoitoalan liitto SEHL.

SEHL edellyttää jälkihoidon kehittämistä yhteistyössä henkilöstön kanssa.

Riittävä jälkihoito sisältää vähintään tapahtuneen raportoinnin, työterveyshuollon tai muun päivystyskäynnin, jälkipurun, rikosilmoituksen, tarvittaessa jatkokäynnin työterveydessä, työyhteisön tuen ja oikeusprosessissa avustamisen ja tuen.  

Uhka- ja väkivaltatilanteet ovat tutkitusti yleisiä sekä ensihoidossa että päivystyksessä. Uhka- ja väkivaltatilanteiden jälkihoidossa on kuitenkin puutteita, ja liiton mukaan väkivaltaa ja uhkaa kohdannut työntekijä jää aivan liian usein yksin tilanteen jälkeen.  

SEHL toteaa, että uhasta ja väkivallasta ei ensihoidossa päästä täysin eroon, mutta turvallisuuskoulutuksella ja ennalta sovituilla toimintamalleilla tilanteita voidaan ehkäistä. 

Suomen Ensihoitoalan Liitto ry:n vuosikokous pidettiin Jyväskylässä 4.6.202. Liitto on Tehyn yhteistyöjäsenjärjestö.