Suoravastaanotto nopeuttaa fysioterapiaan pääsyä jo kymmenissä kunnissa

Tehy pitää tärkeänä, että fysioterapeuttien suoravastaanottoja on tulevaisuudessa kaikissa sote-keskuksissa ja maakunnissa.

Kuvateksti
Fysioterapeutti Henna Vuoristo pitää suoravastaanottoa Pöytyällä. Kuva: Pasi Leino

Fysioterapeuttien suoravastaanottoja on ainakin 32 kunnassa ja kuntayhtymässä. Lisäksi toiminnan aloittamista suunniteltiin viime kesänä parissakymmenessä julkisen sektorin organisaatiossa. Tämä ilmenee Tehyn tuoreesta selvityksestä.

Fysioterapeuttien suoravastaanottojen määrää ja toimintaa on kartoitettu nyt ensimmäistä kertaa.

Suoravastaanotto tarkoittaa, että esimerkiksi selkäoireista kärsivä asiakas ohjataan lääkärin sijasta suoraan fysioterapeutille.

­– Näin asiakas pääsee nopeammin fysioterapeutille, jolla on lääkäriä syvällisempää toimintakykyyn liittyvää osaamista, sanoo kuntoutusalan asiantuntija Outi Töytäri Tehystä.

Selvityksen mukaan lähes kaikilla suoravastaanoton asiakkailla on tuki- ja liikuntaelinsairauksiin (tules) liittyviä oireita. Tule-sairaudet aiheuttavat neljänneksen perusterveydenhuollon lääkärikäynneistä.

Asiakkaista melkein puolet pääsi fysioterapeutin vastaanotolle jo samana päivänä. Vajaa kolmannes pääsi vastaanotolle seuraavana päivänä ja loputkin viimeistään viikon sisällä.

Fysioterapeuteista 83 prosenttia pystyi konsultoimaan lääkäriä vastaanottonsa aikana aina tai melkein aina. Valtaosalla oli lupa kirjoittaa sairauslomatodistus kolmeksi tai viideksi päiväksi.

Tehy muistuttaa, että työpaikalla on sovittava kirjallisesti, mitä tehtäviä siirretään lääkäreiltä fysioterapeuteille. Tällaisia tehtäviä voivat olla sovittujen asiakasryhmien kliininen alkuarviointi, käsikauppalääkkeiden käytön ohjaus, sairausloman kirjoittaminen ja jatkosuunnitelman laatiminen.

Tehtävänsiirtojen ja työn vaativuuden lisääntymisen pitää näkyä palkassa. Tehyn selvityksen perusteella palkkaa oli korotettu toiminnan käynnistyessä, yleensä noin 100­–200 eurolla kuukaudessa.

­– Korotus on vaatimaton siitä huolimatta, että suurin osa fysioterapeuteista toimi osa-aikaisesti, Töytäri sanoo.

Tehy muistuttaa myös täydennyskoulutuksen tarpeesta. Koulutuksen tulisi tapahtua työajalla ja työnantajan kustannuksella.

­– Jotta osaaminen riittäisi laaja-alaisiin tules- ja kipuvastaanottoihin myös erikoissairaanhoidossa, koulutuksen tulisi olla laajuudeltaan 20­-30 opintopistettä.

Tehy on ehdottanut, että täydennyskoulutus voisi olla yksi niistä ammattikorkeakoulussa suoritettavista erikoistumiskoulutuksista, joita on kehitetty ministeriöiden yhteisessä Osaamisella soteen -hankkeessa.

Tehy pitää tärkeänä, että fysioterapeuttien suoravastaanottoja on tulevaisuudessa kaikissa sote-keskuksissa ja maakunnissa.

Outi Töytäri: Fysioterapeuttien suoravastaanotot sosiaali- ja terveydenhuollon julkisissa organisaatioissa. Lue selvitys täältä.