Syrjintätuomio johti muutokseen - Vaasa haluaa pitää hoitajansa

Vaasan keskussairaala on vakinaistanut pitkäaikaiset sijaisensa.

Kuvateksti
Vaasan keskussairaala on muuttanut henkilöstöpolitiikkaansa. Kuva: Katja Lösönen

Määräaikaisen hoitohenkilöstön määrä on parissa vuodessa lähes puolittunut Vaasan keskussairaalassa. Vuoden 2015 lopulla määräaikaisen hoitohenkilöstön osuus oli liki 22 prosenttia; vuoden 2017 lopulla määräaikaisia oli enää noin 13 prosenttia.

Samalla sairaanhoitopiiri on onnistunut säästämään henkilöstökuluista 1,6 miljoonaa euroa ja pitämään vakituisen henkilöstön määrän suurin piirtein samana. 

Sijaiset on palkattu hoidon palveluyksikköön, joka perustettiin viime vuoden alussa. Yksikön tavoitteena on varmistaa riittävä henkilöstömäärä sinne, missä on asiakkaita ja potilaita. Yksikkö pystyy kattamaan noin 80 prosenttia hoitohenkilöstön poissaoloista. Sen palveluksessa ei ole niin paljon työntekijöitä, että täyteen kattavuuteen päästäisiin. 

Toimintaa on kuitenkin lupa kehittää.

– Kesäksi palkkaamme lähes kaksi kertaa niin paljon sijaisia kuin viime kesänä, ylihoitaja Satu Hautamäki sanoo. 

Vaikka uuteen palveluyksikköön on perustettu 79 uutta vakanssia, koko sairaalan vakituisen henkilöstön määrä ei ole noussut, sillä vähennystä on ollut muissa henkilöstöryhmissä. Kaiken kaikkiaan vakituista hoitohenkilöstöä on tällä hetkellä 1 160. 

– Pitkäaikaiset sijaiset on lähes tulkoon kaikki vakinaistettu.

Palveluyksikkö on myös keino varautua hoitajapulaan, josta Hautamäen mukaan on merkkejä näkyvissä. 

– Ahvenanmaa, Ruotsi ja Norja houkuttelevat aktiivisesti erityisesti alueemme ruotsinkielisistä oppilaitoksista valmistuvia.

Yksi tekijä työnantajan henkilöstöpolitiikan muuttumisen taustalla on hovioikeuden vuoden 2016 tuomio kolmen tehyläisen raskaussyrjinnästä

– Muutos alkoi jo oikeudenkäyntien aikana ja näkyy nyt palveluyksikön perustamisena ja määräaikaisuuksien vähenemisenä, Tehyn pääluottamusmiehen Kim Berg sanoo.

Pääluottamusmies ja työnantaja seuraavat määräaikaisten määrän kehitystä säännöllisesti.

Palveluyksikkö helpottaa myös uusien työntekijöiden hakeutumista Vaasan keskussairaalaan. Työnhakija ottaa yhteyttä yhteen kolmesta hoidon palveluyksikön osastonhoitajasta. Hoidon palveluyksikön kautta työntekijöillä on mahdollisuus vaihtaa joustavasti työyksikköä sairaalan sisällä oman kiinnostuksensa mukaan.