Taas uusi tutkimus: Viimeksi kulunut vuosi on pannut sote-alan tiukille

Kuntien sote-ammattilaiset ovat joutuneet koronavuonna erityisen koville, kertoo Kevan tutkimus.

Kuvateksti
Puolet kuntien terveyspalveluissa työskentelevistä kokee, ettei aika riitä töitten tekemiseen. Kuva: iStock

Julkisen alan työhyvinvointitutkimuksen tulokset ovat yhtä synkkiä kuin esimerkiksi Työterveyslaitoksen tammikuussa ilmestyneissä tutkimuksissa. Kevan kysely tehtiin viime vuoden syys–marraskuussa. Siihen haastateltiin noin kolmetuhatta julkisen alan palkansaajaa.

Terveysalan tilanne on huolestuttava: 70 prosenttia koki työnsä henkisesti raskaaksi ja 47 prosenttia fyysisesti raskaaksi. Joka toinen kokee, ettei aika riitä töiden tekemiseen.

Kolme neljästä arvioi henkisen työkykynsä hyväksi tai erinomaiseksi, mutta sen heikoksi tuntevien osuus on kaksinkertaistunut ja on nyt 14 prosenttia. 

”Erityisen suuri huoli on nuorten, alle 30-vuotiaiden laskenut työhyvinvointi. Nyt kannattaa pysähtyä miettimään, miten heitä tuetaan esimerkiksi perehdytyksen avulla”, sanoo Tehyn työelämäasiantuntija Kaija Ojanperä.

Sosiaalialalla, kuten lastensuojelussa, kotihoidossa ja vanhuspalveluissa, on oltu erityisen tiukoilla. Työkuormitus säilyi korkealla tasolla ja henkilöstön tyytyväisyys työyhteisöihin ja esihenkilön tukeen laski selvästi. Entistä harvempi (63 %) koki työyhteisön ilmapiirin hyväksi. Vain joka toinen koki saavansa palautetta esihenkilöltään.

Myös sairauspoissaolot kasvoivat kunnissa. Nyt painottuivat myös aiempaa pitemmät yli kahdeksan päivän poissaolot.

”Kuormittumista lisää kiire ja tunne, että ei pysty vaikuttamaan omaan työhönsä liittyviin asioihin. Esihenkilöiden tuki työntekijöille ja kuuntelutaito on tärkeää, mutta myös esihenkilöt tarvitsevat tukea”, Ojanperä muistuttaa.

Kaikkiaan korona-aika on kunnissa vaikuttanut työhyvinvointiin eri tavoin eri ammattiryhmissä. Lähityöhön painottuvissa töissä harvempi koki voivansa vaikuttaa työhönsä kuin tehtävissä, joissa siirryttiin etätyöhön.

Lue lisää:

Korona kurittaa sote-alaa: Kyselyt nostavat esille eritoten nuorten hoitajien väsymyksen