Tehy: Palkat harmonisoitava tasapuolisesti

Työntekijöiden tasapuolisen kohtelun periaatteesta on pidettävä kiinni, Tehyn neuvottelupäällikkö Riikka Rapinoja sanoo.

Kuvateksti
Työnantaja pelästyi tuomiota fysioterapeuttien palkkojen harmonisoinnista. Kuva: Ari Korkala

Tasapuolinen kohtelu sekä tasapuolinen palkkaus naisvaltaisella alalla ovat Tehyn mielestä vaarassa, jos KT Kuntatyönantajien ehdotus palkkojen harmonisoinnista toteuttaisiin lailla.

KT esittää, että sote-uudistuksessa palkat harmonisoitaisiin säästösyistä esimerkiksi mediaaniin. Mediaani tarkoittaa sitä, että 50 prosenttia samassa ammatissa työskentelevistä ansaitsi enemmän ja 50 prosenttia vähemmän. 

Jos toimittaisiin KT:n ehdotuksen mukaisesti, parempipalkkainen työntekijä saisi pitää korkeamman palkkansa, mutta samoja tehtäviä tekevä toinen työntekijä saisi pienempää palkkaa.

– Käytännössä kyse on siitä, että lailla poikettaisiin tasapuolisesta kohtelun periaatteesta ja estettäisiin tasapuolinen palkkaus naisvaltaisella alalla, Tehyn neuvottelupäällikkö Riikka Rapinoja sanoo.

KT:n ehdotuksen taustalla on Tehyn voitto työtuomioistuimessa. Tuomioistuin velvoitti työnantajan harmonisoimaan palkat korkeimpaan palkkaan.

Työtuomioistuin totesi, että työnantaja oli toiminut työehtosopimuksen vastaisesti, kun palkat oli jätetty harmonisoimatta ja samoista tai yhtä vaativista töistä maksettiin erisuuruista palkkaa. 

Sote-uudistuksessa kunnista maakuntien palvelukseen siirtyvästä henkilöstöstä valtaosa on naisia. Samasta tai yhtä vaativasta tehtävästä pitää Tehyn mielestä maksaa yhtä paljon palkkaa. Vaatimus perustuu perustuslakiin ja työsopimuslakiin.  

– Pakottava lainsäädäntö velvoittaa työntekijöiden tasapuoliseen kohteluun.

Tehy on kaikissa sote-uudistusta koskevissa lausunnoissaan tähdentänyt, että säästöjä ei saa hakea henkilöstön palkkausmenoista.