Tuomio: Palkat harmonisoitava kohtuullisessa ajassa

Perusteettomat palkkaerot poistuvat Kainuussa.

Kuvateksti
Kainuun sote hidasteli fysioterapeuttien palkkojen harmonisoinnissa ja sai tuomion. Kuva: Mikko Lehtimäki

Fysioterapeuttien palkat jätettiin Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä harmonisoimatta kohtuullisessa ajassa. Näin totesi työtuomioistuin. Erot palkoissa syntyivät, kun vuonna 2005 perustettiin Kainuun maakuntayhtymä, ja samaa työtä tekeviä työntekijöitä siirtyi sen palvelukseen eri kuntien palveluksesta erisuuruisilla palkoilla.

Fysioterapeuttien palkkasaatavat ovat useita tuhansia euroja. 

Tehy oli sitä mieltä, ettei Kainuun sotella ole oikeutta maksaa fysioterapeuteille erisuuruista palkkaa samasta työstä. Työnantaja ja Kunnallinen Työmarkkinalaitos vetosivat siihen, kunnallisessa virka- ja työehtosopimuksessa ei ole sovittu, että palkat pitää harmonisoida korkeimpaan palkkaan. Työnantajat muistuttivat, että Kainuun taloudellinen tilanne on ollut huono ja on sitä edelleen.

Tehy vetosi asiassa siihen, että perustuslaki ja työsopimuslaki edellyttävät yhdenvertaista kohtelua: työnantajalla ei ollut perusteltua syytä maksaa samasta työstä eri palkkaa enää vuosia liikkeen luovutuksen jälkeen.

– Työnantajalla ei ollut 13 vuoden jälkeenkään mitään suunnitelmaa perusteettomien palkkaerojen poistamiseksi, sanoo Tehyn lakimies Matias Nyman.

Vanhentumisaikojen vuoksi Tehy vaati työtuomioistuinta vahvistamaan, että palkat olisi pitänyt tasata yhtä vaativaa työtä tekeville viimeistään vuonna 2010 eli viisi vuotta liikkeen luovutuksen jälkeen.

Työtuomioistuin hyväksyi kaikki Tehyn vaatimukset. Se vahvisti, että Kainuun sote oli toiminut KVTESin vastaisesti, kun se vielä 1.2.2010 oli maksanut saman vaativuustason työstä eri palkkoja fysioterapeuteille.

– Työtuomioistuimen mukaan työnantajan ja KT:n olisi pitänyt havaita, että menettely on työehtosopimuksen vastaista.

Kainuun sote tuomittiin maksamaan Tehylle 2 500 euroa ja KT 3 500 euroa hyvityssakkoa. Lisäksi ne velvoitettiin yhteisvastuullisesti korvaamaan hieman yli 7 000 euron oikeudenkäyntikulut.

Nyman pitää tuomiota erittäin merkittävänä.

– Aiemmin ei näin selvästi ole oikeuskäytännössä otettu kantaa siihen, että perusteettomat palkanerot on kohtuullisessa ajassa poistettava. Oikeus ei myöskään pitänyt riittävänä, että työnantaja määrittää jonkun mediaani- tai muun vastaavan tason, johon palkat nostetaan.

Tuomion myötä KT on jatkossa velvollinen vastaavissa tilanteissa valvomaan, että sen jäsentyönantajat eli kunnat ja kuntayhtymät noudattavat työehtosopimusta oikein.

Tuomiossa ei otettu kantaa siihen, mikä on kohtuullinen aika palkkaerojen poistamiselle, vaan se ratkaistaan tapauskohtaisesti. Kohtuullisen ajan pituuteen vaikuttaa muun muassa palkkaerojen suuruus. Fysioterapeuttien palkkaero oli alun perin noin 140 euroa kuukaudessa.

13.3. klo 9.21 korjattu palkkasaatavia koskevan lauseen muotoilua.