Tehy: Peruspalvelut sote-uudistuksen keskiöön

Asiakkaan valinnanvapautta pohtinut selvitysryhmä jätti ehdotuksensa. Tehy on kannattanut kolmiportaista etenemistä, jossa valinnanvapaus tulee vasta kolmannessa vaiheessa.

Kuvateksti
Perusterveydenhuolto on remontin tarpeessa. Kuva Pasi Leino

Asiakkaan valinnanvapaus on nostettu sote-uudistuksessa pääasiaksi, vaikka toisin piti olla.

Tehy muistuttaa, että alkuperäisen suunnitelman mukaan tarkoitus oli toteuttaa ensimmäiseksi julkisten sosiaali- ja terveyspalveluiden integraatio ja rakenneuudistus siten, että asiakas on keskiössä. Sen jälkeen olisi ollut rahoituksen uudistamisen vuoron ja vasta sen jälkeen valinnanvapauden ja tuotannon monipuolistaminen.

– Suomella ei ole varaa sellaiseen riskinottoon, jossa seurauksena voisi olla kustannusten hallitsematon kasvu ja palveluiden laadun heikkeneminen, muistuttaa johtaja Kirsi Sillanpää Tehystä.

Professori Mats Brommelsin asiakkaan valinnanvapautta pohtineen selvitysryhmän loppuraportti ilmestyi tänään. Ehdotuksessa asiakkaan valinnanvapaus tulisi toteuttaa siten, että asiakas listautuu valitsemaansa sosiaali- ja terveyskeskukseen, joka tarjoaa tietyt peruspalvelut. Lisäksi asiakas voisi valita muista valinnanvapauden piiriin kuuluvista palveluista, jos sosiaali- ja terveyskeskus on arvioinut hänen niitä tarvitsevan.

Sosiaali- ja terveyskeskus voisi olla julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin ylläpitämä. Palvelu olisi kuitenkin aina julkisesti määriteltyä, rahoitettua ja läpinäkyvää.

Selvityshenkilöt katsovat, että malli helpottaisi perustason sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteensovittamista.

– Tämä antaa mahdollisuuden ottaa huomioon terveydenhuollon ammattihenkilöiden osaamisen ja uudistaa työnjakoa asiakkaan tarpeita vastaavaksi, Sillanpää sanoo.

Selvityshenkilöiden ehdotukset on tehty pohjaksi maan hallituksen päätöksenteolle. Hallituksen on tarkoitus linjata valinnanvapautta kesäkuun aikana.