Tehy selvitti: Pula sijaisista pahenee kesällä

Opiskelijoitakaan ei tänä kesänä ole sijaisuuksiin riittävästi.

Kuvateksti
Kesä tuo sijaispulan. Kuva: Kristiina Kontoniemi

Eniten tänä kesänä on sijaispulaa sairaanhoitajista erikoissairaanhoidossa ja terveyskeskuksissa sekä lähihoitajista terveyskeskuksissa ja vanhusten palveluissa. Pulaa on myös bioanalyytikoista, lastenhoitajista, lääkäreistä ja röntgenhoitajista. Kovin pula koskee alle kahden viikon sijaisuuksia.

Tiedot käyvät ilmi Tehyn kesäselvityksestä, jossa sote-työpaikkojen pääluottamusmiehet ja ammattiosastojen puheenjohtajat vastaavat kesän työjärjestelyjä ja sijaistilannetta koskeviin kysymyksiin. Tänä vuonna vastaajia oli 166. He edustavat esimerkiksi sairaaloita, terveyskeskuksia, palveluasumisesta ja päiväkoteja.

"Tilanne on muuttunut siten, ettei opiskelijoitakaan ole sijaisuuksiin saatavilla. Kaikki – etenkin sairaanhoitajat – palkattaisiin, ketä vaan tulisi", yksi vastaaja kirjoittaa.

Vastaus kuvastaa tilanteen muutosta viime vuoteen. Kun vuoden 2018 kyselyssä joka neljäs arvioi sijaisten määrän kasvavan, niin tänä vuonna yhtä moni arvelee sijaisten määrän vähenevän.

– Vastaajista kolme neljästä ilmoitti, että sijaisten saatavuudessa on esiintynyt ongelmia ja lähes puolet ilmoitti syyksi pulan koulutetuista sijaisista, kertoo Tehyn työympäristöasiantuntija Kaija Ojanperä.

Joka kolmas vastaaja katsoi, että rekrytoinnin ongelmana on se, että työpaikka ei ole vetovoimainen. Kesä ei sinänsä poikkea muusta vuodesta vastausten perusteella.

– Täsmälleen samat syyt haittaavat rekrytointia ympäri vuoden. Työpaikkojen kannattaisi panostaa työantajakuvaansa, jotta ne saisivat palkattua osaavia ja motivoituneita sijaisia.

Sijaispulasta huolimatta muutos kesän toimintaan on samankaltainen kuin viime vuonna. Kun vuonna 2018 vastaajista 37 prosenttia ilmoitti, ettei sulkuja eikä supistuksia tehdä lainkaan, niin tänä vuonna näin vastasi 43 prosenttia. Yleisin sulkujen tai supistusten kesto oli 2-4 viikkoa, mistä viime vuonna ilmoitti 27 prosenttia ja nyt 32 prosenttia.

Kesäaikana osa päiväkodeista suljetaan muun muassa lasten ja heidän vanhempiensa lomien takia. Henkilöstöllä on kesälomia samaan aikaan ja osa siirtyy avoinna oleviin päiväkoteihin.

– Vaikka kesäsijaisten tarve varhaiskasvatuksessa on vähäisempi, myös siellä on sijaispulaa.

Tehy on selvittänyt vuodesta 1991 alkaen kesän työvoimatilannetta.