Tehy teki rikosilmoituksen laittomasta hätätyöstä Kymsotessa – "Työnantaja on rikkonut johdonmukaisesti työntekijäjärjestöjen työtaistelutoimenpidettä"

Kymsote teetti työtaistelun aikana hätätyötä, joka ei avin mukaan täyttänyt hätätyön kriteerejä. Hätätyön turha teettäminen on rikos.

Kuvateksti
Kymsotessa työnantaja on teettänyt hätätyötä, joka aluehallintoviraston mukaan ei täytä hätätyön kriteereitä.
Kuva: Antti-Aimo Koivisto / Lehtikuva

Tehy on tehnyt poliisille rikosilmoituksen Kymsoten teettämästä laittomasta hätätyöstä.

”Poliisin on suoritettava asiasta esitutkinta ja saatettava rikoksesta epäillyt kuusi viranhaltijaa vastuuseen tekemisistään”, sanoo Tehyn oikeuspalvelun päällikkö Kari Tiainen.

Kymsote on teetättänyt keväällä 2022 ja osittain myös syksyllä 2022 suuren määrän töitä, joita se on väittänyt työaikalain tarkoittamaksi hätätyöksi. Työnantaja on toimittanut aluehallintoviranomaiselle näistä töistä hätätyöilmoitukset kuitenkin vasta lokakuussa 2022.

Tehyn tekemä rikosilmoitus koskee 26 tapausta, joissa hätätyön teettämisen edellytykset Lounais-Suomen aluehallintoviraston päätösten mukaan eivät ole täyttyneet.

Avi on kritisoinut voimakkaasti työnantajaa siitä, että hätätyöilmoituksia ei ole tehty viivytyksettä, vaan vasta lokakuussa 2022, vaikka suurin osa perusteettomiksi osoittautuneista hätätöistä on teetetty jo keväällä.

Avin kritiikki on kohdistunut myös siihen, että työnantaja on teettänyt hätätyötä perusteettomasti ja toistuvasti.

”Tällä työnantaja on rikkonut johdonmukaisesti työntekijäjärjestöjen työtaistelutoimenpidettä.”

Avi kritisoi myös sitä, että hätätyötä on teetetty yli lain salliman kahden viikon enimmäisajan.

Työaikalain mukaan hätätyötä voidaan teettää muun muassa silloin, jos ennalta arvaamaton tapahtuma uhkaa johtaa hengen tai terveyden vaarantumiseen.

”Näitä hätätyön edellytyksiä avi on arvioinut jokaisen 26 tapauksen osalta erikseen ja todennut, että hätätyön teettämisen kriteerit eivät yhdenkään tapauksen osalta täyty. Avin päätöksistä ilmenee selvästi, että rikoksesta epäiltyjen työnantajan edustajien perusteeton toiminta on ollut järjestelmällistä ja toistuvaa”, painottaa Tiainen.

Keväällä 2022 Tehy teki poliisille rikosilmoituksia Tyksin teettämästä laittomasta hätätyöstä.