Tehy valittaa Pohjois-Pohjanmaan perumista vuosilomista korkeimpaan hallinto-oikeuteen: Työsuhteinen hoitaja ei näytä saavan oikeutta, jos työnantaja tekee toimenpiteitä valmiuslain perusteella

Koronan vuoksi säädetyn valmiuslain perusteella Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri perui hoitajien vuosilomia. Tehyn mukaan perumiselle ei ollut perusteita. Tehy vie vuosilomien perumisen korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Kuvateksti
Pohjois-Pohjamaan sairaanhoitopiiri ei siirtänyt vuosilomaa, kuten valmiuslaissa tarkoitettiin, vaan se pelkästään ilmoitti peruvansa loman.
Kuva: Vesa Turunen

Keväällä 2020 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri perui hoitajien vuosilomia syynään työvoimapula. Perusteluna se käytti koronan aiheuttamaan pandemiaan liittyvän valmiuslain antamia mahdollisuuksia.

Tehyn mielestä työnantaja ylitti valtuutensa, eikä sillä ollut valmiuslakiin ja sen nojalla annettuihin asetuksiin perustuvaa oikeutta perua vuosilomia.

”PPSHP:ssä ei ollut käsillä sellaista tilannetta, joka olisi edellyttänyt kyseisiä toimia. Työnantaja ei edes väitä, että se olisi käyttänyt muita, kevyempiä toimia ilmoittamaansa työvoimapulan, kun se lähti perumaan lomia”, sanoo Tehyn lakimies Mirja Kinnunen.

Kinnunen muistuttaa, ettei PPSHP:iin kuuluvassa Oulun yliopistollisessa sairaalassa ollut keväällä 2020 tai sen jälkeen koronaepidemiasta suoraan tai välillisesti johtuvaa työvoimapulaa, joka olisi edellyttänyt työntekijöille myönnettyjen vuosilomien siirtämistä. Silti työnantaja ei siirtänyt vuosilomaa, kuten valmiuslaissa tarkoitettiin, vaan se pelkästään ilmoitti peruvansa loman. Vuosilomien perumisen tarpeellisuutta ei perusteltu.

”Työnantaja sovelsi heti valmiuslain keinoja, jotka oli tarkoitettu poikkeuksellisiksi ja viimesijaisiksi eikä edes väittänyt, että sillä olisi ollut koronaepidemiasta johtuva työvoimapula.”

Tehy valitti asiasta 2021 hallinto-oikeuteen, joka katsoi, että PPSHP oli antanut lomien perumista koskeviin päätöksiin virheellisen valitusosoituksen. Siksi oikeus palautti asian PPSHP:lle käsiteltäväksi oikaisuvaatimuksina.

PPSHP käsitteli oikaisuvaatimukset ja hylkäsi ne, mistä Tehy valitti uudelleen hallinto-oikeuteen.

”Työsuhteinen hoitaja ei näytä saavan oikeutta, jos työnantaja tekee toimenpiteitä valmiuslain perusteella. Nyt hallinto-oikeus on ilmoittanut, ettei asia kuulu sille, koska PPSHP on antanut edes jotain perusteita ja asia on hallinto-oikeuden mukaan loppuun käsitelty. Perustelut ovat kuitenkin jätetty yksilöimättä.”

Tehy ei jätä asiaa tähän vaan seuraavaksi järjestö hakee valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta.