Tehy: Varhaiskasvatus vaatii kaikkien ammattilaisten osaamista

Suomalaisen varhaiskasvatuksen moniammatillisuus on kansainvälisestikin kiitetty kokonaisuus, muistuttaa Tehy ja joukko muita henkilöstöjärjestöjä.

Kuvateksti
Pedagogista osaamista on varhaiskasvatuksessa jo nyt kaikilla ammattilaisilla. Kuva: Mikko Nikkinen

Järjestöt aikovat valmistella vaihtoehtoisen tiekartan eli suunnitelman opetus- ja kulttuuriministeriön tilaamalle tiekartalle, joka julkaistiin kesäkuussa.

– Meitä jäi askarruttamaan, mihin tiekartan esitys henkilöstörakenteesta perustuu. Asiakirja on laadittu lähinnä lastentarhanopettajien näkökulmasta. Meidän mielestämme sen pitäisi olla tehty kaikkien varhaiskasvatuksen ammattilaisten ja erityisesti lasten näkökulmasta, sanoo Tehyn sosiaalipoliittinen asiantuntija Eva Siitonen.

Hän painottaa, että tärkeintä on lasten etu ja varsinkin pienimpien lasten hoivan tarve. Tiekartalla ei haeta vastakkainasettelua, vaan alan työntekijöiltä ja lapsiperheiltä kantautuvien viestien perusteella harkittua vaihtoehtoa.

Järjestöjen mukaan pedagogista osaamista ei pidä rajata vain yhden ammattiryhmän tai tietyn asteen koulutuksen saaneiden tehtäväksi. Pedagogista vastuuta on jo nyt kaikilla. Kestävä ja realistinen tapa huolehtia riittävästä pedagogisesta osaamisesta on vahvistaa lisäkoulutuksella kaikkien ammattiryhmien osaaminen ja saatavuus.

Tällä hetkellä varhaiskasvatuksen henkilöstöstä kaksi kolmasosaa on lastenhoitajia. Kesällä julkaistun tiekartan mukaan heidän määränsä laskisi tulevaisuudessa, sillä selvityshenkilöt haluavat lisätä yliopistotutkinnon suorittaneiden varhaiskasvatuksen opettajien määrää. Opettajia olisi vähintään 40 prosenttia henkilöstöstä, lastenhoitajia 35–40 prosenttia ja sosionomeja 20–25 prosenttia.

Vaihtoehtoisen tiekartan takana ovat Tehyn ja Lastenhoitoalan Liitto SLaL:n lisäksi JHL, SuPer ja Talentia. Vaihtoehtoinen näkemys luovutetaan ministeriölle 15. joulukuuta.