Tehy: Yhtiöittämisen vaatimus liian ankara

Henkilöstön asema, hoitotyön johto ja työvoiman saatavuus on turvattava sote-uudistuksessa.

Kuvateksti
Sote-uudistuksessa terveyden edistäminen jää kuntiin. Tehy haluaa, että vastuussa oleva osaa koulutuksensa ja kokemuksensa puolesta edistää kuntalaisten terveyttä. Kuva iStock.

Yhtiöittäminen ei Tehyn mielestä voi olla pakollista sote-uudistuksessa: maakunnan palvelulaitoksen pitää voida tarjota valinnanvapauden piirissä olevia palveluja myös ilman yhtiöittämistä. Yhtiöittäminen nimittäin saattaa purkaa sairaanhoitopiirien toimivat kuvantamis- ja laboratoriopalvelut, koska palvelulaitoksen tytäryhtiöt eivät yhtiömuotonsa vuoksi voisi käyttää maakunnan palvelukeskuksen palveluita.

Palveluiden epääminen joiltain yksiköiltä on ristiriidassa sen kanssa, että maakunnan palvelulaitoksen voimavaroja pitäisi lakiesityksen mukaan käyttää kokonaisuutena.

Tehyn mielestä julkinen sektori on päävastuussa verovaroin tuotettavista palveluista. Yksityinen ja kolmas sektori täydentävät palvelutuotantoa.

Verovaroilla rahoitettavan toiminnan pitää olla julkisen kontrollin piirissä riippumatta siitä, onko kyse palvelulaitoksen toiminnasta tai yksityisestä yrityksestä, tähdentää Tehyn kehittämispäällikkö Kirsi Markkanen.

Tehy edellyttää, että henkilöstön asema turvataan sekä uudistuksen suunnittelussa että toteutuksessa. Esimerkiksi työmatkat eivät saa uudistuksen myötä pidentyä kohtuuttomiksi. Myös eläkkeiden rahoitus on turvattava, jos henkilöstö siirtyy julkisesta eläkejärjestelmästä yksityiseen.

Koulutettu hoitohenkilöstö tarvitsee suurimpana henkilöstöryhmänä omat hoitotyön johtajat. He tuntevat työn sisällön, osaamisen ja koulutuksen. Naisvaltaisen alan johtajista yhä useamman pitäisi Tehyn mielestä olla nainen.

Tehy lausui maakunta- ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistusten lakiesityksistä eilen.