Tehyläiset marssivat ulos Länsi-Pohjassa – kuormitus ylitti sietokyvyn

Työolot ja työilmapiiri ovat hoitohenkilöstön mukaan heikentyneet Länsi-Pohjassa Mehiläiselle ulkoistamisen jälkeen.

Kuvateksti
Mehiläisen palveluksessa oleva hoitohenkilöstö marssi ulos työpaikoiltaan Kemissa ja Torniossa. Kuva: Jaakko Heikkilä

Tehyläiset ja superilaiset marssivat tänään ulos työpaikoiltaan Kemissä ja Torniossa vastalauseena sille, että Mehiläinen Länsi-Pohja Oy ei noudata kunta-alan työehtosopimusta. Kyse on lomarahojen maksamisesta ja viivyttelystä järjestelyvaraerän maksamisessa.

Työntekijöihin sovelletaan liikkeenluovutuksen vuoksi sopimuskauden loppuun kunnallista virka- ja työehtosopimusta. Tällä hetkellä työntekijät odottavat ratkaisua järjestelyerään, jonka piti tulla maksuun viimeistää 31.3. Henkilöstöjärjestöt tekivät yksimielisen esityksen työnantajalle järjestelyerän maksamisesta 20.2.2019.

Henkilöstö on kokenut lomarahojen maksussa epäoikeudenmukaisuutta ja henkilöstön epätasa-arvoisista kohtelua.

Osa alueen työnantajista maksoi lomarahat etukäteen touko- ja kesäkuussa ennen liikkeenluovutusta kiky-sopimuksen mukaisesti leikattuina. Osa työnantajista puolestaan välitti lomarahat leikkaamattomina Mehiläisen maksettaviksi. Leikkaamattomina siksi, että yksityissektorilla lomarahoja ei leikata.

Osa henkilöstöstä sai siis lomarahat leikkaamattomina; osa leikattuina. Leikattuja lomarahoja saaneet eivät hyötyneet edes korvaavasta kertaerästä, koska he ovat nyt yksityissektorilla työssä.

– Osa henkilöstöstä jäi väliinputoajiksi, mikä on vastoin henkilöstön tasapuolisen kohtelun ajatusta ja aiheuttaa epäoikeudenmukaisuuden kokemusta, sanoo Tehyn lakimies Mirja Kinnunen.

Kinnusen mukaan Tehy on koko ajan ja useaan otteeseen tähdentänyt Mehiläiselle, että asia on hoidettava esimerkiksi niin, että kunnat maksavat puuttuvat lomarahat Länsi-Pohjalle, joka puolestaan maksaa ne työntekijöille.

– Juridista virhettä lomarahojen maksuun ei liity. Tässä on kyse työnantajan haluttomuudesta hoitaa asiaa.

Hoitohenkilöstö on uupunut ja kokee, että keskusteluyhteys työnantajaan ei toimi. Työnantaja tuo muutoksia ja uudistuksia ylhäältä päin kuuntelematta työntekijöitä ja ymmärtämättä työn sisältöä.

Henkilöstöä kuormittavat myös erilaiset säästöt, sijaiskiellot, potilasmäärien kasvu, henkilöstömäärän supistaminen ja tiukentuneet aikataulut sekä keskinäisen vuorovaikutuksen väheneminen. Harmia aiheuttavat myös henkilökohtaisten työvaatteiden puute, lounasruokalan hintojen nousu ja työterveyshuollon supistaminen.

Tilanne käy ilmi luottamusmiesten jäsenistöltä saamista sähköpostiviesteistä sekä Tehyn järjestämästä jäsenillasta.

Tehyläisten viestit ovat luottamusmies Marika Kaniinin mukaan karua luettavaa.

Tehyläiset kertovat, että työyhteisöjä johdetaan ylhäältä päin niin, että työntekijöiltä on viety mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä ja sen sisältöön.

Luottamusmiehet allekirjoittavat Kaniinin mukaan henkilöstön kokemuksen siitä, että päätökset tulevat ylhäältä saneluna sen sijaan, että valmisteluja tehtäisiin yhdessä luottamusmiesten ja henkilöstön kanssa.  Hänestä on ymmärrettävää, että työntekijöiden sietokyky alkaa loppua, kun puitteet eivät ole kunnossa ja samaan aikaan muutoksia tulee kovalla tahdilla. 

– Palkkojen maksuun on liittynyt paljon ongelmia alusta asti, ja ongelmien korjaaminen on hidasta.

Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:n toimitusjohtaja Lasse Männistö tähdentää sähköpostiviestissään, että yritys haluaa osallistaa ja ottaa henkilöstön mukaan miettimään uusia tapoja tuottaa asiakaslähtöisiä palveluita ja parantaa kustannustehokkuutta.

– Tilaajat ulkoistivat palvelut leikaten vuoden 2016 kustannustasoa kaksi prosenttia, ja palvelut on tuotettava tällä kiinteällä hinnalla. 

Männistön mukaan henkilöstöä on kuultu esimerkiksi henkilöstökyselyillä ja osallistamalla visio-, strategia- ja toiminnansuunnittelutyöhön. 

Männistö arvelee, että henkilöstön kokemukset linkittyvät osittain myös muutosten nopeuteen ja toimintakulttuurin eroihin.

– Olemme lähteneet aktiivisesti kehittämään toimintaa asiakaslähtöisemmäksi heti toiminnan alusta alkaen ja aiemmin muutokset ovat kenties kestäneet pidempään. 

Sijaisia palkataan Männistön mukaan tarvittaessa omasta henkilöstöpankista ja ulkopuolisista sijaisringeistä. Tarpeen arvioivat esimiehet ja linjajohto. 

Lomarahaongelman Männistö sälyttää tilaajakunnille. 

– Olemme vedonneet tilaajiin, että he suorittaisivat lomarahojen leikkauksen osuuden sille henkilöstölle, jolta lomarahoja leikattiin, mutta asia on tilaajatahojen käsissä.

Maaliskuussa 2020 työntekijät siirtyvät terveyspalvelualan työehtosopimuksen piiriin.

Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:n yhteisyritykseen siirtyi Meri-Lapin kunnista 18.6.2018 yli 700 työntekijää. Meri-Lapin ulkoistus on suurin Suomessa koskaan toteutettu.

Keminmaan, Kemin, Tornion ja Simon kunnat sekä Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri siirsivät terveyspalvelunsa Mehiläiselle 15 vuodeksi. Sopimuksen arvo on noin miljardi euroa.